Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rodičia majú reálny obraz o online aktivitách svojich detí, vrátane tých rizikových

VEDA NA DOSAH

Infografika : Rodičia vs. deti online

Ako mladí ľudia využívajú internet? Je to také zlé, ako to „dospelí“ hovoria? Prečo im v tom niekto nepomôže? Môžu im v tom pomôcť ich rodičia? Vzhľadom na rastúci význam internetu v živote mladej generácie je otázka bezpečnosti dôležitejšia viac ako kedykoľvek predtým. Kto všetko má vplyv na formovanie ich správania online a kto zohráva kľúčovú úlohu v prevencii pred kybernetickými hrozbami?

Globálna bezpečnostná spoločnosť Kaspersky Lab spolu s internetovou poradňou pre mladých IPčko (Modrá linka v ČR) uskutočnili vo februári t. r. prieskum [1] medzi mladými ľuďmi (vo veku 12 – 16 rokov) a ich rodičmi zo Slovenskej a Českej republiky, aby zistili, či existuje rozdiel medzi predstavou rodičov a skutočným správaním sa ich detí online. Výsledky ukazujú, že rodičia majú reálny obraz o online aktivitách svojich detí, vrátane tých rizikových. Otázne je, či sa im to zdá v poriadku a či robia dosť pre to, aby ich ochránili pred nástrahami dnešného prepojeného sveta.

Rizikové správanie mladých online

Tak, ako v skutočnom, aj v tom virtuálnom svete je úloha rodičov v procese poznávania a vyhodnocovania rizík nespochybniteľná. Avšak z prieskumu vyplynulo, že až 40 % slovenských tínedžerov má pocit, že im rodičia nevenujú dostatočnú pozornosť41 % z nich je presvedčených, že im rodičia vôbec nerozumejú. Táto skutočnosť je obzvlášť znepokojujúca vzhľadom na fakt, že aj tu platí – čím väčšia je dôvera a vzťah medzi rodičmi a deťmi, tým menej rizikovo sa správajú online.

Niet pochýb o tom, že dnešná mladá generácia vyrastá online. Slovenskí a českí tínedžeri trávia na internete v priemere takmer 3 hodiny denne, väčšina aktivít pokrýva komunikáciu najmä prostredníctvom sociálnych médií. Podľa prieskumu takmer 90 % mladých Slovákov má profil na sociálnej sieti, kde sa až 64 % z nich zaregistrovalo skôr ako dosiahli povolenú vekovú hranicu 12 rokov (priemerne v 9 – 10 roku). To určite nie je dobrou správou pre rodičov, ak vezmú do úvahy všetky potenciálne riziká, s ktorými sa deti stretávajú online – najmä pokiaľ ide o verejné zdieľanie osobných údajov (75 % detí zdieľa svoje fotografie, mená alebo informácie o tom, kde sa práve nachádzajú), ako aj informácií o ich aktuálnom stave či pocitoch. Ďalšie potenciálne nebezpečenstvo môžu predstavovať neznámi ľudia, ktorých majú deti v zozname priateľov. Podľa prieskumu až 52 % mladých ľudí komunikuje s ľuďmi, ktorých pozná iba online12 % s nimi hovorí o citlivých (často aj intímnych) záležitostiach.

Naopak, rodičia denne strávia na internete v priemere o 76 minút menej ako ich deti (96 minút v priemere v bežný deň). Spôsob, akým sa správajú vo virtuálnom svete, je odlišný – online aktivity rodičov nie sú také rôznorodé, najmä pokiaľ ide o sociálne interakcie. Práve to môže byť dôvod, prečo rodičia prehliadajú niektoré potenciálne kybernetické hrozby, ktorým sú ich deti vystavené. Nedostatok pozornosti a pochopenia zo strany rodičov môže viesť k nadmernému využívaniu internetu, kde sa mladí používatelia cítia lepšie pochopení.

Rodičia vs. deti online realita vs.  čakávania

Hoci prieskum ukázal, že rodičia majú realistický obraz o tom, čo ich deti robia online, otázkou je, či sa im tieto aktivity javia ako správne. Rovnako je otázne, či robia dostatočné opatrenia na ochranu svojich detí pred kybernetickými hrozbami.

Je nepochybné, že záujem, rešpekt a dôvera sú rozhodujúce pre vzťah rodič – dieťa. „Deti, ktoré majú pevnejšie vzťahy s rodičmi, sa správajú bezpečnejšie a menej riskantne v online prostredí. Naopak, čím viac sa dieťa cíti vo vzťahu osamelé, tým viac rizikové sú jeho aktivity na internete. Pre rodičov je dôležité budovať vzťahy s deťmi na základe dôvery a porozumenia, preukázať, že majú záujem o všetko, čo deti robia online a veľmi otvorene s nimi komunikovať o všetkých možných rizikách,“ radí psychológ Marek Madro z internetovej poradne IPčko.

„Vzdelávanie a komunikácia sú základom na to, aby deti používali internet zodpovedne a bezpečne. Významnú úlohu v tomto procese zohrávajú rodičia, ktorých prvoradým cieľom je poskytnúť ochranu pred kybernetickými hrozbami tým, na ktorých im najviac záleží – ich deťom. Našťastie nie sú v tomto boji sami a môžu využívať bezpečnostné riešenia a technológie vyvinuté špeciálne na pokrytie ich potrieb, „ tvrdí Zoran Puskovič, generálny riaditeľ pre východnú Európu zo spoločnosti Kaspersky Lab.

Služba Kaspersky Safe Kids je navrhnutá tak, aby pomohla rodičom efektívnejšie pristupovať k ochrane ich detí pred nebezpečenstvami, ktoré sa skrývajú online. Prostredníctvom tohto riešenia sa rodičia môžu rozhodnúť buď zablokovať prístup detí k určitým aplikáciám a webovým stránkam alebo deti lepšie informovať o nebezpečenstvách upozornením, že stránky alebo aplikácie, ku ktorým pristupujú, sú rizikové a môžu obsahovať nebezpečný obsah. Od uloženia časových limitov až po sledovanie online aktivít môže služba Safe Kids poskytnúť dodatočnú úroveň starostlivosti potrebnej na plnohodnotnú ochranu detí pred hrozbami, ktoré existujú a naďalej sa rozmáhajú online.

Viac informácií k výsledkom prieskumu „Správanie sa detí a ich rodičov v online priestore“, ako aj odporúčania pre rodičov ako prispieť k tomu, aby boli ich deti na internete v bezpečí, nájdete v blogu na www.ipcko.sk

Navštívte webovú stránku Kaspersky Lab, kde nájdete viac informácií o bezplatných a prémiových verziách služby Kaspersky Safe Kids na www.kasperskylab.com

 

Informácie poskytla: agentúra GRAYLING

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Infografika na titulke: https://www.kaspersky.com/home-security#all

——————————————————————–

[1] Prieskum Kaspersky Lab „Správanie sa detí a ich rodičov v online priestore“ realizovaný v spolupráci s internetovou poradňou pre mladých IPčko a Modrá linka medzi 100 slovenskými a českými deťmi a ich rodičmi vo februári 2018

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky