Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Robotická súťaž FIRST LEGO League má za sebou prvé regionálne kolá

VEDA NA DOSAH

súťaž FIRST LEGO League

Súťaž FIRST® LEGO® League (FLL) má v sezóne 2018/2019 za sebou už pár regionálnych kôl. Témou súťaže je tentokrát – INTO ORBITSM – Život a cestovanie vo vesmíre. „Zhromaždite posádku a pripravte sa na preskúmanie, výzvu a inovácie v náročnej a inšpiratívnej oblasti, ktorú nazývame vesmír,“ vyzývajú súťažiacich organizátori súťaže.

7. decembra 2018 Klub AMAVET 937 zorganizoval turnaj pri Spojenej škole, Kremnička, Banská Bystrica. Na prvom mieste sa umiestnil tím Gymkáčov (Spojená škola – Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice) s počtom bodov 176. Pár dní na to, 13. decembra 2018 sa regionálne kolo súťaže odohralo na Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade. Zvíťazil tím SSOSTA Oxen-Bot (Tatranská akadémia n. o., Ul. 29. augusta 4812, Poprad), mali 173 bodov. No a 14. decembra 2018 si sily zmerali účastníci na pôde Fakulty riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline. Vyhral tím GYMLET ROBOTS (Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin), získali 198 bodov.

First Lego League 2017 na Fakulte riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

V sezóne 2018/2019 sa celkovo koná 7 regionálnych turnajov: Banská Bystrica, Bratislava, Bratislava – Petržalka, Košice, Poprad, Žiar nad Hronom a  Žilina.

FLL je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie. Hlavné ciele sú nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu, ale aj povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh. Základom FLL je robotická súťaž, počas ktorej deti riešia „zapeklité misie“ použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november – január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: Deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League je na Slovensku organizovaná od roku 2008. Začala sa jedným turnajom v Bratislave, postupne sa pridávali turnaje v ďalších mestách, narastali počty registrovaných tímov.

Prečo organizátori odporúčajú zapojiť sa? „Na chvíľu sa stanete výskumníkmi a naučíte sa nové veci – napríklad ako stavať či programovať roboty. Vyskúšate si spoluprácu v tíme na spoločnom a zaujímavom projekte. Naučíte sa ako prezentovať váš výskum na profesionálnej úrovni. Zmeriate si sily so svojimi rovesníkmi a spoločne sa zabavíte,“ odkazujú účastníkom s tým, že ten, kto vyhrá, získa prestížnu cenu a postúpi do medzinárodného kola pre celú Strednú Európu, odkiaľ môže postúpiť na celosvetový festival.

súťaž FIRST LEGO League

Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

Robot Design

Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO s použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností a výsledky tímov boli porovnateľné. Hodnotí sa kvalita konštrukčného návrhu a programu robota.

Robot Game

Tímy si prinesú naprogramované roboty, ktoré súťažia na ihrisku FLL. Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body. Hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche.

Výskumná úloha

Tímy na ihrisku prezentujú aj výsledky výskumného projektu, na ktorom pracujú počas dlhšieho obdobia pred súťažou. Výskumná úloha je každý rok iná, podľa témy FLL, vyhlásenej na príslušný rok. Úlohou tímov je najskôr určiť problém, ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať a vyriešiť. Po zvolení vlastnej výskumnej témy ju súťažiaci podrobne preskúmajú a navrhnú riešenie, ktoré prekonzultujú s expertmi, spracujú do výslednej podoby a prezentujú porote rozhodcov na turnaji.

Tímová práca

Súťažiace tímy získajú na turnaji body aj za to, ako dobre v príprave na turnaj spolupracovali ako jeden tím. Tímový charakter súťaže FLL je veľmi dôležitý a súťažiaci dosiahnu dobrý výsledok iba vtedy, ak sú tímovými hráčmi, ktorí efektívne komunikujú, spolupracujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti, vedia sa chopiť tímových rolí, rozdeliť si prácu a dobre si rozumejú.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.fll.sk/main/fll-na-slovensku/co-je-fll

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky