Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Regionálne turnaje robotickej súťaže First Lego League na Slovensku spustili 10. ročník

VEDA NA DOSAH

ceny  súťaže First Lego League

Najväčšia medzinárodná robotická súťaž FIRST LEGO League (FLL) pre deti a mládež od 9 do 16 rokov sa koná na Slovensku už desiaty raz. V piatok 1. decembra sa v Žiline uskutočnil prvý z tohtoročných regionálnych turnajov. Témou aktuálneho ročníka je Hydro Dynamics – voda a všetko s ňou spojené – ako ju nájsť, prepravovať, používať či zlikvidovať.

Svoje modely postavených a naprogramovaných robotov predstavili deti na regionálnom turnaji v Žiline. Regionálny organizátor – Fakulta riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity v Žiline hostila 11 tímov v celkovom počte 86 detí. Dopoludnia sa predstavili tímy v kategóriách Robot Design, Prezentácia výskumného projektu a Tímová práca. Popoludní sa na turnajových stoloch konali robotické hry (Robot Game). Počas nich sa v časovom limite 150 sekúnd tímy pomocou autonómneho robota snažili vyriešiť čo najviac misií. Deti sa popasovali s čističkou vôd, opravou potrubia, s misiou studňa či kvapkami vody.

„FRI si cení možnosť usporiadať regionálny turnaj FLL už po šiestykrát. Podpora tejto súťaže, ktorá v deťoch podnecuje rozvoj technického myslenia, vedeckého prístupu k riešeniu problémov i tímovej spolupráce, je pre našu fakultu prirodzená, keďže ako jedna z mála slovenských fakúlt ponúkame študentom možnosť venovať sa robotike i počas štúdia v rámci študijného programu počítačové inžinierstvo. Usporiadanie súťaže na akademickej pôde predstavuje pre súťažiacich možnosť kontaktu s inšpiratívnym prostredím, ako i s reálnymi výsledkami práce výskumných tímov univerzity,“ povedal zástupca usporiadateľa doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.

FLL/Challange set

Nový ročník súťaže prináša aj novinku. Štafetu po Nexterii preberá občianske združenie FLL Slovensko, ktoré bude súťaž zastrešovať. „Budeme radi, ak sa nájdu noví nadšenci – tréneri a vytvoria sa nové tímy na základných a stredných školách, v centrách voľného času či pri podnikoch a do súťaže sa tak bude môcť zapojiť viac detí.“

Regionálne turnaje budú aj v jubilejnom desiatom ročníku zabezpečovať regionálni organizátori: v Banskej Bystrici – AMAVET klub č. 937, v Bratislave – Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, v Košiciach – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, v Petržalke – Paneurópska vysoká škola, v Poprade – Súkromná stredná odborná škola, v Žiari nad Hronom – Centrum voľného času a v Žiline – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky.

Samotná súťaž pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí: Robot Design, Tímová práca, Prezentácia výskumného projektu a Robot Game. Súťaž FLL ponúka ten správny čas oboznámiť sa s prácou LEGO Mindstorms, naučiť sa niečo nové, zabaviť sa pri spoločnej práci a potom si svoje vedomosti a zručnosti porovnať s ďalšími rovesníkmi.

 

webová stránka súťaže

 

Informácie a foto poskytla: Sylvia Práznovská, Koordinátor programu FLL pre Slovensko

Redigovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky