Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt CEELABS je popredným partnerom v oblasti vzdelávania so špecializáciou na počítačové siete

VEDA NA DOSAH

počítač

Progresívny start-up vychádzajúci z aplikovaného výskumu a viacerých rokov skúseností v rámci vedecko-výskumných aktivít Laboratória počítačových sietí (CNL) na Technickej univerzite v Košiciach, to je projekt CEELABS. Buduje distribuované HW a SW riešenie pre oblasť zberu informácií a riadenia SmartGrid sietí. Už existujúci prototyp umožňuje živý alebo dávkový export nameraných dát o využívaní elektrickej energie cez bezpečnú komunikačnú infraštruktúru do cloudového prostredia pre neskoršie spracovanie. Výsledné riešenia je možné použiť v praxi u koncových zákazníkov, ako aj u distribútorov elektrickej energie, ktorí dokážu svojim zákazníkom poskytnúť nové služby a naplniť legislatívne požiadavky Európskej komisie a vlády SR.

Medzi prvé úspechy projektu patrí nasadenie prvých 50 prototypov vlastného hardvérového riešenia pre smart metering u koncového zákazníka v roku 2015. Ďalej je to tiež vytvorenie unikátnej cloudovej služby pre smart metering, ktorá sa stretla s veľkým záujmom trhu, rovnako tak príprava nového typu služby pre IP video streaming (pre rok 2016). V roku 2016 sa už tvorcom projektu CEELABS podarilo pokrytie 600 odberných miest hardvérovým riešením pre smart metering u koncového zákazníka.

CEELABS sa radí medzi popredných partnerov v oblasti vzdelávania so špecializáciou na počítačové siete s najdlhšou históriou na Slovensku a v Českej republike, siahajúcou do roku 1999. Energický tím pedagogických pracovníkov Laboratória počítačových sietí na Technickej Univerzite v Košiciach zabezpečuje činnosť podporného a tréningového centra CEELABS a TUKE.

„Medzi naše prednosti patrí využitie progresívnych výučbových a testovacích metód, vysoká odbornosť, spoľahlivosť a profesionalita, čoho zárukou sú certifikovaní lektori s najvyššou úrovňou kvalifikácie udelenou individuálnym odborným preskúšaním zástupcami spoločnosti Cisco. Máme skúsenosti z medzinárodných vzdelávacích projektov a výučbou nových zahraničných inštruktorov pôsobiacich na školách v Holandsku, Grécku, USA a podobne. V anonymných štatistikách spokojnosti našich klientov máme tú česť dlhodobo dosahovať medián spokojnosti 5 z 5,“ píše o sebe realizačný tím na svojej webovej stránke.

Ide o skupinu vedecko-výskumných pracovníkov, odborných asistentov a pedagógov Laboratória počítačových sietí, ktorí už 18 rokov zabezpečujú činnosť podporných a tréningových centier. Ich podporné centrum patrí dosahovanými výsledkami medzi najúspešnejšie v medzinárodnom meradle a dosiahnuté výsledky boli mnohokrát ocenené na medzinárodnej úrovni. Bol im udelený status Cisco prémiového partnera. Ročne v týchto akadémiách študuje viac ako 20 000 študentov stredných a vysokých škôl, pričom v tréningových centrách CEELABS a TUKE študuje ročne viac ako 1 300 študentov.

vzdelávanie

Ide o partnerov najväčších univerzít a firiem na Slovensku, napríklad T-Systems, VSD, Cisco, IT asociácia Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline, ako aj viac ako 70 stredných škôl na Slovensku.

Celý tím neustále vyvíja maximálne úsilie s cieľom podpory sieťových akadémií na Slovensku. Každoročne zabezpečujú aktivity, ako je súťaž sieťových zručností nadobudnutých počas štúdia v programe NetAcad, ktorá bola oficiálne registrovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako súťaž odborných zručností v kategórií C. Ďalej tiež pravidelne pripravujú výročnú konferenciu inštitúcií zapojených do programu NetAcad s cieľom zdieľania skúseností s implementáciou programu do študijných plánov, bezplatné rekondičné tréningy inštruktorov programu na mesačnej báze, snažia sa o rozširovanie znalostí lektorskej komunity v nových oblastiach formou prezentačných stretnutí, ale aj kontinuálne podávanie projektov s cieľom podpory sieťového akademického programu, ako aj všetkých akadémií asociovaných s podporným centrom Technickej univerzity v Košiciach.

Okrem kurzov IT Essentials a CCNA ponúka akademický program široké možnosti v podobe ďalších kurzov, ktoré môžu výrazne obohatiť vzdelávanie. Pre firemných zákazníkov CEELABS ponúka vzdelávanie v slovenskom a anglickom jazyku ušité priamo na mieru podľa ich špecifických požiadaviek. Pripravujú zamestnancov nadnárodných firiem na priemyselné certifikačné skúšky  v rozsahu CCNA Routing&Switching až CCNP Routing&Switching, zabezpečujú vzdelávanie a akreditáciu nových lektorov a učiteľov počítačových sietí na Slovensku aj v zahraničí a vytvárajú špecializované kurzy s konkrétnym zameraním na vybrané témy až na úrovni CCIE podľa požiadaviek klientov.

Výučba sa realizuje na základe konkrétnych preferencií zákazníkov, a to vo vlastných profesionálne vybavených výučbových priestoroch s najväčším vzdelávacím Laboratóriom sieťových technológií na Slovensku, v priestoroch klientov, prípadne na diaľku využitím video konferenčných systémov ako napríklad LifeSize, Telepresence a podobne.

Najväčšou výhodou NetAcad kurzov sú vždy aktuálne výučbové materiály, flexibilne sa meniace podľa najnovších požiadaviek trhu a súčasných verzií medzinárodných certifikácií. Obsah kurzov rýchlo reaguje na nové trendy čoho dôsledkom sú jeho pravidelné revízie a aktualizácie s cieľom zabezpečenia najvyššej kvality výučbových materiálov. Formát kurzov navyše výrazne zjednodušuje prácu inštruktora vzhľadom na mnoho predpripravených výučbových aktivít, testov, praktických cvičení, ako aj vytvorené inštruktorské prezentácie, ktoré sú inštruktorovi bezplatne k dispozícii.

Stredne náročné kurzy sú vhodné pre akúkoľvek strednú školu určené pre začiatočníkov s minimom technických znalostí, určené pre vybudovanie širšieho rozhľadu vo svete IT, programovania a počítačových sietí, prípadne zamerané na cieľ prípravy študentov na medzinárodné certifikácie a vstupné pozície IT firiem. Väčšinu kurzov je možné otvoriť bez potreby absolvovania akéhokoľvek školenia alebo certifikácie.

Jednoduché, zväčša krátke kurzy, úplne minimálnej technickej náročnosti sú určené na vzbudenie prvotného záujmu o technológiu. Kurzy sú vhodné pre úplných začiatočníkov bez akéhokoľvek predchádzajúceho technického zázemia. Ktorýkoľvek učiteľ existujúcej akadémie môže otvoriť tieto kurzy bez potreby absolvovania školenia alebo certifikácie. Do tejto kategórie patria kurzy Introduction to IoT, Introduction to Cybersecurity, Get Connected, Packet Tracer Know How či Linux Unhatched.

Projekt CEELABS je súčasťou Inkubátora TUKE v rámci tamojšieho Startup centra.

 

Možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE majú aktuálne aj ďalšie zaujímavé projekty. Centrum ponúka možnosť zapojiť sa do 6. kola súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení. Pokiaľ máte nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať alebo je váš projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebuje na to vhodné podmienky, neváhajte zapojiť sa. Startup centrum TUKE ponúka nádejným start-upom možnosť získať priestory zdarma v Startup Centre TUKE, tiež možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE či pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity, ale aj expertnú a mentorskú podporu.

Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t. j. v štádiu nápadu), z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku. Prihlášky do 6. kola súťaže je možné zasielať do 14. septembra 2017.

Viac informácií o súťaži

 

Podporené projekty, o ktorých sme na portáli VEDA NA DOSAH v minulosti písali

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie a foto: https://www.startupcentrum.sk/ a http://ceelabs.com/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky