Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Podporou diagnostiky sa zaoberajú študenti STU v Bratislave

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /diagnostika/

Mnohí lekári sú denne zaplavení kvantom obrazových dát. Ich situácia je o to ťažšia, že nejde často o obyčajné 2D obrázky, ale o komplexné 3D volumetrické dáta. Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa v rámci projektu Podpora diagnostiky [Look-Inside-Me] snažia vytvoriť robustnú, bezpečnú a použiteľnú aplikáciu na prezeranie, spracovanie, interakciu a analýzu volumetrických medicínskych obrazových dát.

„Inými slovami, chceme lekárom dať nástroj, do ktorého môžu načítať skeny z MRka alebo CT-čka, prehliadnuť si ich zo všetkých možných strán, kresliť do nich a vyznačiť dôležité časti, ako napríklad nádory, vykonať automatické analýzy a následne ich bezpečne uložiť na cloud,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Vedúcim tímu je Ing. Martin Tamajka. Ako odporúčané technológie slúžia python, NodeJS, C#, .NET, C++, VTK, SimpleITK, ActiVIZ, Azure (záleží od výberu, či ide o webovú alebo desktopovú aplikáciu).

Študenti, ktorí sa zaoberajú týmto projektom, sa dozvedia, čo sa deje s dátami každého pacienta po tom, ako ho vypustia z magnetickej rezonancie či CT-čka. Naučia sa pracovať s 3D volumetrickými obrazovými dátami. „Keďže nikto nechce, aby mu namiesto pravej ruky operovali ľavú, bude na realizátoroch, aby bol softvér otestovaný a bezpečný. Žijeme v dobe cloudu (už nie kešu), a preto budú dáta ukladané a možno aj spracúvané na cloude. Spolupráca s lekármi a priemyslom je samozrejmosťou. Dáta sú väčšie ako fotka z vášho jabĺčka – prečo sa nenaučiť robiť s GPU iné veci, než sa na nej hrať?,“ uvádza sa v dôvodoch, prečo sa zapojiť do tohto projektu.

Realizátori projektu veria, že neexistuje človek, ktorý by si užíval vysedávanie v preplnených čakárňach u lekára. „Ak nežijete v jaskyni, určite sa k vám už dostalo, že na Slovensku a celkovo na svete nie je toľko lekárov, aby sa každému človeku dostala zdravotná starostlivosť okamžite vo chvíli, keď ju potrebuje. Možno neskromne povedané, no sme to my, IT-čkári, ktorí môžeme pomôcť kompenzovať tento personálny nedostatok. Ako FIIT-kári môžete prispieť ku všeobecnému blahu tým, že sa budete podieľať na tvorbe niečoho, čo pracovne nazveme ´Robustná, bezpečná a použiteľná aplikácia na prezeranie, spracovanie, interakciu a analýzu volumetrických medicínskych obrazových dát”.

Čo vlastne tento názov znamená? „Predstavte si, že vám lekár zoperuje namiesto pravej ruky ľavú. To sa nesmie stať – aplikácia musí odolať ´vynaliezavosti´ používateľa a byť dostatočne zrelá (otestovaná) na to, aby odolala. A čo ak máte nebodaj problémy, o ktorých nechcete, aby sa dozvedeli ostatní? Asi by ste nechceli, aby o nich vedel celý internet. Bezpečnosť je teda esenciálna, zvlášť, keď chceme dáta pacientov skladovať niekde na cloude,“ približujú realizátori.

Primárnym cieľom projektu je teda práca s 3D volumetrickými dátami a tiež ako je možné také dáta rozumne zobraziť a umožniť s týmito dátami interagovať. Študenti sa rovnako pasujú s otázkami, akou myšou vyselektovať časť 3D dát, ako takúto selekciu uložiť a ako ju načítať.

„Čerešničkou na torte je úplná automatizácia a pomoc pri diagnostike. Hoci aj malé predspracovanie a analýza ťažko prezerateľných volumetrických dát môže lekárovi pomôcť pri diagnostike. Nechceme robiť vedu (aj keď sa jej nebránime), takže ak nájdeme existujúcu metódu, ktorá bude fungovať skvele, toto je jeden z mála predmetov, pri ktorom vás za dvojchmat CTRL+C/CTRL+V pochválime pred nastúpenou jednotkou,“ poznamenali tvorcovia projektu.

ilustračné foto /počítačová tomografia/

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky