Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Online test dokáže pomocou umelej inteligencie určiť závažnosť Parkinsonovej choroby

VEDA NA DOSAH

Test na zistenie závažnosti Parkinsonovej choroby spočíva v 10 ťuknutiach prstami. Výsledky sú k dispozícii o niekoľko minút.

Parkinsonova choroba je chronické progresívne ochorenie nervovej sústavy. Vzniká v dôsledku degeneratívneho zániku nervových buniek v mozgu. Medzi hlavné príznaky radíme tras, tuhosť či nestabilitu tela. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Parkinsonova choroba je chronické progresívne ochorenie nervovej sústavy. Vzniká v dôsledku degeneratívneho zániku nervových buniek v mozgu. Medzi hlavné príznaky patrí tras, tuhosť či nestabilita tela. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Výsledky aktuálnej štúdie naznačujú nové možnosti využitia umelej inteligencie v medicíne pri diagnostike Parkinsonovej choroby, ale aj ďalších ochorení, ako sú ataxia a Huntingtonova choroba. Jednoduchý úkon, v tomto prípade ťuknutie prstov o seba, dokáže poskytnúť cenné informácie o ich závažnosti. Zistenia štúdie znamenajú prínos v troch oblastiach: posúdenie stavu pacienta neurológom na diaľku na základe jednoduchého zadania, využitie umelej inteligencie pri diagnostike s úspešnosťou takmer na úrovni špecialistov, použiteľnosť modelu pre všetkých bez ohľadu na pohlavie, vek a diagnózu.

Diagnostika na diaľku

Nástroj umelej inteligencie vyvinutý výskumníkmi z Rochesterskej univerzity môže pomôcť ľuďom s Parkinsonovou chorobou. Umožňuje posúdiť závažnosť ich príznakov na diaľku v priebehu niekoľkých minút. Štúdia uverejnená v časopise npj Digital Medicine opisuje nový nástroj, ktorý vyhodnotí motorickú výkonnosť na stupnici od 0 do 4. Používateľ by mal pred webovou kamerou 10-krát ťuknúť o seba ukazovákom a palcom pravej ruky tak rýchlo a silno, ako sa len dá. Test na zistenie Parkinsonovej choroby je k dispozícii aj online. Vo videu nižšie si môžete pozrieť jednoduché pokyny.

Klasifikácia trasu

Lekári často nechávajú pacientov vykonávať jednoduché motorické úlohy, ktoré slúžia na posúdenie pohybových porúch a vyhodnotenie ich závažnosti pomocou smerníc, ako je napríklad škála na hodnotenie Parkinsonovej choroby s názvom Movement Disorder Society Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS).

Model umelej inteligencie poskytuje rýchle vyhodnotenie využitím smerníc MDS-UPDRS, pričom automaticky generuje výpočtové metriky, ako sú rýchlosť, rozsah, frekvencia a časový úsek. Tieto sú interpretovateľné, štandardizované, opakovateľné a sú v súlade s lekárskymi príručkami. Atribúty využíva na klasifikovanie závažnosti trasu.

Účastníci, tí s Parkinsonovou chorobou (PD) ako aj zdraví pacienti, vykonávali úlohu najmä v domácom prostredí.

Účastníci, teda tí s Parkinsonovou chorobou (Individuals with PD), ako aj zdraví jedinci (Healthy control), vykonávali úlohu hlavne v domácom prostredí bez akéhokoľvek klinického dohľadu. Súbor údajov obsahuje videá rôznej kvality, keďže pri zbere údajov z domova, najmä od staršej populácie, môže dôjsť k rôznym technickým problémom. Autori získali súhlas na zverejnenie obrázkov účastníkov. Zdroj: University of Rochester

AI presnejšia ako všeobecní lekári

Na štúdii sa zúčastnilo 250 účastníkov s Parkinsonovou chorobou z celého sveta. Hodnotenia systému umelej inteligencie sa porovnávali s hodnoteniami troch neurológov a troch všeobecných lekárov. Kým špecializovaní neurológovia dosiahli o niečo lepšie výsledky ako model umelej inteligencie, v porovnaní so všeobecnými lekármi s certifikáciou UPDRS bol model úspešnejší.

Prínos pre pacienta

„Tieto zistenia by mohli mať obrovský význam pre pacientov, ktorí majú problém dostať sa k neurológovi, dostať termín na vyšetrenie, alebo pre tých, ktorí musia merať dlhú cestu do nemocnice,“ hovorí Ehsan Hoque, docent na Katedre informatiky na Rochesterskej univerzite a jeden z vedúcich laboratória Rochester Human-Computer Interaction Laboratory.

Na tomto príklade vidíme postupné zavádzanie umelej inteligencie do zdravotnej starostlivosti tak, aby slúžila ľuďom mimo kliník a nemocníc a zlepšila rovnosť a prístup k zdravotnej starostlivosti.

Štúdiu viedol Saiful Islam, doktorand spoločnosti Google a postgraduálny študent informatiky, pod záštitou Ehsana Hoqueho. Tím počítačových vedcov spolupracoval s niekoľkými členmi z oddelenia neurológie lekárskeho centra.

Zdroj: University of Rochester

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky