Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

On-line služby pre študentov STU v Bratislave. Možnosť stiahnuť literatúru zdarma

VEDA NA DOSAH

knižnica FA STU v Bratislave

Študenti STU v Bratislave za študijnú literatúru vydanú univerzitou neplatia, môžu si ju stiahnuť zdarma. Študenti si takto stiahli už tisíce kníh. Možnosť stiahnuť si literatúru zdarma je jednou z on-line služieb, ktorú univerzita ponúka. Okrem literatúry je samozrejmosťou aj elektronický index, on-line termíny a výsledky skúšok, ako softvér pre výpočty či simulácie MATLAB, ktorý je k dispozícii zdarma.

Všetky skriptá, monografie a vysokoškolské učebnice a monografie, ktoré vyjdú v univerzitnom Vydavateľstve Spektrum STU majú študenti a študentky k dispozícií kedykoľvek v elektronickej podobe zdarma. Od spustenia tejto služby na jeseň 2016 zaznamenal systém už vyše 61 400 prístupov. Najväčší záujem je o skriptá z matematiky, fyziky a chémie, ale aj knihy o umelej inteligencií, statike či cvičenia z biológie či anorganickej chémie.

Učebnice a skriptá je možné sťahovať prostredníctvom Akademického informačného systému (AIS). Ide o univerzitný on-line systém, ktorý umožňuje študentom zostavenie rozvrhu či výber termínov skúšok a zápočtov cez internet, ako i on-line zapisovanie známok do elektronického indexu. Študenti môžu využívať konzultácie s vyučujúcimi univerzitným emailom, v systéme vidia napríklad i ponuku univerzitných jedálni. A cez AIS študenti dostavajú aj informácie o aktuálnom dianí na univerzite.

Medzi ďalšie nástroje, ktoré môžu študenti STU využívať on-line, patria tiež služby virtuálnej knižnice, ktorá sprístupňuje odborné vedecké databázy. Ide najmä o digitálnu knižnicu Science Direct, prístup k  Web of Science či k prestížnej digitálnej plnotextovej elektronickej knižnici IEEE/IET Electronic Library. 

MATLAB laboratórium na FEI STU v Bratislave

Študentom je on-line dostupný i softvér MATLAB, interaktívny nástroj na inžinierske výpočty a výskum, ktorý používajú najlepšie univerzity na svete. Slúži na rozsiahle matematické výpočty, programovanie či počítačové simulácie. Všetci študenti a aj zamestnanci STU môžu softvér používať na osobných a pracovných počítačoch, ako aj na mobiloch. Podmienkou je pri registrácií použiť e-mail stuba.sk. K dispozícií majú tiež certifikované kurzy. „Plnú verziu (Total Academic Headcount – TAH) MATLAB-u sme zakúpili ako prvá univerzita na Slovensku pred rokom. Záujem študentov i zamestnancov je veľký, k dnešnému dňu evidujeme takmer tritisíc aktívnych používateľov a začiatkom semestra očakávame ďalší nárast počtu používateľov. MATLAB využívajú takmer všetky fakulty STU, prím však hrá Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Materiálovotechnologická fakulta. Nasledujú študenti a pedagógovia zo Stavebnej fakulty, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a potom z Fakulty informatiky a informačných technológií,“ hovorí prorektor STU Pavel Čičák.

A STU plánuje on-line služby ďalej rozširovať. Tento rok výrazne zjednodušila prihlasovanie na štúdium. Ako jediná slovenská vysoká škola akceptovala len elektronickú prihlášku. Uchádzači nemuseli prihlášku ani prílohy posielať poštou. Zlacnel i poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Redigovala a uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky