Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na súťaž RoboRAVE International do USA poputuje tím z martinského gymnázia

VEDA NA DOSAH

víťazi

Tím FBRD (Fire Breathing Rubber Duckies) z Gymnázia V. Paulinyho-Tótha v Martine zaujal 1. miesto v súťaži autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko 2017 v kategórii FIRE FIGHTING – hasenie ohňa. Získal tak nomináciu na celosvetové finále RoboRAVE International, ktoré bude v tomto školskom roku v máji 2018 organizované v meste Albuquerque v štáte Nové Mexiko v USA. Tam sa stretne približne 1 800 nadšencov robotiky z celého sveta.

Slovenské kolo súťaže sa konalo v dňoch 19. a 20. októbra 2017 na pôde Žilinskej univerzity v Žiline a bolo prednostne určené pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 8 do 20 rokov. Konkrétne kategória HASENIE OHŇA – FIRE FIGHTING je vhodná pre stredné školy (stupne 1 – 2 a tiež 3+) a v najzložitejšej verzii s rôznou výškou sviečok a zložitosťou krycích stien aj pre kategóriu študent vysokej školy.

Úlohou tímu je skonštruovať autonómneho robota, schopného uhasiť štyri sviečky bez dotyku (časový limit 3 minúty). Hra sa odohráva na ihrisku s rozmermi 2 440 x 3 660 mm. Všetky herné prvky sú rozmiestnené na ihrisku. Ihrisko je po obvode vymedzené bielou páskou o šírke 75 mm. Uprostred bielej pásky je čierna čiara o šírke 25 mm. Farba podkladu ihriska môže byť ľubovoľná – napríklad sa môže hrať na koberci, betónovej podlahe, parketách alebo na drevotrieskových doskách. Z uvedeného dôvodu musia byť tímy schopné kalibrovať senzory na detekciu okrajov ihriska, pokiaľ nimi bude robot vybavený. Na ihrisku sú rozmiestnené tri typy prvkov – krycie steny, kruhy a sviečky.

Na začiatku hry robot „vidí“ len jednu sviečku a ostatné sú skryté za krycími stenami. Herná plocha je rozdelená na 15 sektorov, ktoré sú označené po krátkej strane ihriska číslami 1 až 3 a po dlhej časti ihriska písmenami A až E. Robot štartuje z miesta hernej plochy, ktoré určí rozhodca.

Na ihrisko sa umiestňujú 3 krycie steny a 4 sviečky v kruhoch. Hra je rozdelená do 3 častí v závislosti na počte účastníkov. Predovšetkým je to homologizácia (kvalifikácia), ktorá prebieha na ihrisku len s jednou sviečkou s ohňom vo výške cca 250 mm, postavenou nad bielym kruhom s čiernou čiarou, bez steny. Robot musí v limite 3-och minút sviečku nájsť a uhasiť, pričom robot musí vojsť na okraj bieleho kruhu, ale nesmie vojsť do vnútra bieleho kruhu za čiernu čiaru, sviečku nesmie zhodiť, ani sa jej dotknúť. Robot môže svoj hasiaci systém spúšťať až po identifikovaní sviečky. Sviečka je umiestnená na opačnej strane ihriska, než štartuje robot. Do súťažnej karty tímu sa zapisuje čas, za ktorý robot uhasil sviečku (max. 3. min.).

Samotná súťaž má dve časti. Prvá časť môže prebiehať na niekoľkých ihriskách súčasne, pričom pozície herných prvkov na ihriskách sú odlišné a v priebehu súťaže sa menia. Súťažiaci vždy prídu za rozhodcom a ten určí, na ktorom ihrisku bude tím súťažiť. Na ihrisku majú súťažiaci trojminútový pokus na uhasenie čo najväčšieho počtu sviečok. Čas hasenia, ak je kratší ako 3 min., a počet uhasených sviečok sa zapíše do súťažnej karty tímu. Následne tím s robotom opúšťa ihrisko a môže si ísť upraviť software, poprípade konštrukciu robota alebo ísť znovu za rozhodcom a znovu súťažiť.

Počet povinných pokusov na ihriskách je 10. Po prvej časti súťaže sa každému tímu sčíta počet uhasených sviečok z 3 najlepších pokusov a vytvorí sa výsledný rebríček. Do finálových zápasov postupuje najviac prvých 8 tímov v jednej kategórii súťaže, s najväčším počtom bodov a uhasených sviečok (v prípade menšieho počtu súťažiacich je na rozhodnutí rozhodcu, koľko tímov bude do finále postupovať).

Finálové zápasy prebiehajú vyraďovacím spôsobom. Roboty súťažia na dvoch ihriskách vedľa seba, rozmiestnenie herných prvkov je na oboch ihriskách zhodné. Víťazom je robot, ktorý behom trojminútového pokusu uhasil najviac sviečok. V prípade, že oba roboty uhasia rovnaký počet sviečok, vyhrá robot, ktorý uhasil sviečku/sviečky v kratšom čase. Pokiaľ ani to nebude smerodajné, prihliada sa na body z prvej časti súťaže, alebo rozhodca rozhodne o ďalších spresňujúcich kritériách a o spôsobe určenia víťaza súťaže.

Dôležité je ešte pripomenúť, že robot sa nesmie chovať nijako nebezpečne k sebe alebo svojmu okoliu. Môže opustiť ihrisko. Zariadenie na uhasenie sviečky smie robot priviesť do činnosti až po identifikácii sviečky a jeho zastavení na okraji bieleho kruhu umiestneného pod sviečkou. Robot nesmie mať žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť ihrisko alebo herné prvky.

Tohoročný víťaz v kategórii FIRE FIGHTING získal vstupenku na RoboRAVE International, čo je najväčšia robotická súťaž organizovaná od roku 2001 v štáte Nové Mexiko, USA pre žiakov vo veku od 9 do 19 rokov. Program „Inquiry Facilitators Inc., RoboRAVE International” prináša súťaž v štýle športov, ktoré zbližujú deti s akademickými a praktickými pracovnými schopnosťami 21. storočia, vďaka čomu sa im sprístupňuje svet vysokých technológii. Názov súťaže vychádza z anglického Robots Are Very Educational (voľne preložené „Roboty sú veľkým prínosom pre vzdelávanie“). Slovo ROBOT bolo prvý krát použité v divadelnej hre Karla Čapka R.U.R. a od roku 1920 sa používa na celom svete. Slovo vymyslel brat Karla Čapka pri natieraní bytovej steny, kedy so štetcom v ústach prvý krát vyslovil slovo ROBOT.

V tomto roku 28 tímov z celého Slovenska vo veku od 8 do 20 rokov zabojovalo v troch kategóriách: Súboj rytierov, kde cieľom je: Bež zo štartu (z domu) po čiare a cestou zraz súperovho rytiera, počítajú sa body z desiatich pokusov (štartov) – jázd (časový limit nie je určený). Potom je to Doprava loptičiek (má dve podkategórie, určené zvlášť pre žiakov základných a stredných škôl). Jej pravidlá sú: Bež zo štartu (z domu) po čiare na vežu a späť (home – tower – home) a doprav presný počet stolnotenisových loptičiek, určený rozhodcom (v rozsahu 100 až 250 ks), do veže (boxu) (časový limit 3 minúty). Do tretice už spomínané Hasenie ohňa, čo je najzložitejšia kategória, v ktorej úlohou autonómneho robota je na súťažnej dráhe samostatne nájsť a zhasnúť 4 horiace sviečky.

Súťaž autonómnych robotov pod názvom RoboRAVE Slovensko je opäť dôkazom, že záujem o vedu stúpa. Tento rok ohúrila doposiaľ najvyšším počtom účastníkov – súťažilo 28 tímov z celého Slovenska, čo je dvojnásobný počet oproti minulému roku. Konala sa v dňoch 19. a 20. októbra 2017 tradične na Žilinskej univerzite v Žiline spolu s krajským kolom 20. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Motto súťaže RoboRAVE Slovensko „Today´s  Play, Tomorrow´s Pay“ hovorí o jej cieli, kde „dnes hrou získané vedomosti a zručnosti bude možné v budúcnosti zúročiť aj finančne“.

„Žilinská univerzita si uvedomuje potrebu popularizácie vedy a techniky medzi mladými ľuďmi a preto podporujeme iniciatívy v tomto smere. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na výsledky zo zahraničia. Veríme, že po úspechoch a po skončení strednej školy ostatnú študovať na Slovensku, na kvalitných univerzitách“, zhodnotil doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline.

Súťaž autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko bola v tomto roku zrealizovaná nielen vďaka výbornej tímovej spolupráci AMAVET, klubu č. 549 z Martina, Informačného centra mladých, n. o. z Martina a Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj vďaka finančnej podpore MATADOR Group.

V piatok popri finálových súťažiach najlepších robotických tímov prebiehalo aj krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET pre Žilinský kraj, v ktorej mladí vedci prezentovali svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Odborná komisia zložená z vedcov a vysokoškolských pedagógov najmä zo Žilinskej univerzity v Žiline vybrala 10 najlepších projektov, ktoré postúpili na jubilejný 20. ročník celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý sa uskutoční od 9. do 11. novembra 2017 v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Hlavnou myšlienkou oboch súťaží je podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu a techniku, a pomáhať tak rozvoju vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

 

Informácie poskytla: Ing. Martina Slavíková z Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing žilinskej univerzity v Žiline

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: AMAVET

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky