Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Košický turnaj FIRST LEGO League spoznal svojich víťazov

VEDA NA DOSAH

FLL Košice 2017/2018

Tím TalentumSAP je tým, ktorý bol najúspešnejším v rámci regionálneho kola robotickej súťaže FIRST® LEGO® League (FLL), ktoré sa konalo (10. 1. 2019) na pôde košických Kasární/Kulturpark, a to pod záštitou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tento úspešný tím, ktorý získal 198 bodov, zastrešuje Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány, Košice.

Témou súťaže pre aktuálny 11. ročník je INTO ORBITSM – Život a cestovanie vo vesmíre. „Zhromaždite posádku a pripravte sa na preskúmanie, výzvu a inovácie v náročnej a inšpiratívnej oblasti, ktorú nazývame vesmír,“ vyzývajú organizátori súťaže. Úlohou súťažiacich je identifikovať telesný alebo sociálny problém, ktorému ľudia čelia počas dlhodobého prieskumu vesmíru v našej slnečnej sústave, a navrhnúť riešenie. Odohrané už boli okrem Košíc aj turnaje v Banskej Bystrici, Žiline a Poprade, ďalšie sa konajú v mestách Bratislava, Bratislava – Petržalka a Žiar nad Hronom. O postup do slovensko-českého semifinále bojuje viac ako 160 detí vo veku 9 – 16 rokov a celkovo 21 tímov. Slovenské regionálne turnaje prebiehajú do 15. januára 2019.

Novinkou 11. ročníka je FIRST LEGO League Semifinále Slovensko & Česko, ktoré sa uskutoční 9. februára 2019 v Bratislave a stretne sa na ňom 13 tímov zo Slovenska a 5 tímov z Čiech. Zo Semifinále postúpia 4 tímy na FLL Finále Strednej Európy 2019. Termín konania je od 29. do 30. marca 2019 v rakúskom meste Bregenz.

FLL je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie. Hlavné ciele sú nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu, ale aj povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh. Základom FLL je robotická súťaž, počas ktorej deti riešia „zložité misie“ použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november – január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: Deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League je na Slovensku organizovaná od roku 2008. Začalo sa jedným turnajom v Bratislave, postupne sa pridávali turnaje v ďalších mestách, narastali počty registrovaných tímov.

Prečo organizátori odporúčajú zapojiť sa? „Na chvíľu sa stanete výskumníkmi a naučíte sa nové veci – napríklad ako stavať či programovať roboty. Vyskúšate si spoluprácu v tíme na spoločnom a zaujímavom projekte. Naučíte sa ako prezentovať váš výskum na profesionálnej úrovni. Zmeriate si sily so svojimi rovesníkmi a spoločne sa zabavíte,“ odkazujú účastníkom s tým, že ten, kto vyhrá, získa prestížnu cenu a postúpi do medzinárodného kola pre celú Strednú Európu, odkiaľ môže postúpiť na celosvetový festival.

Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

Robot Design

Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO s použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností a výsledky tímov boli porovnateľné. Hodnotí sa kvalita konštrukčného návrhu a programu robota.

Robot Game

Tímy si prinesú naprogramované roboty, ktoré súťažia na ihrisku FLL. Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body. Hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche.

Výskumná úloha

Tímy na ihrisku prezentujú aj výsledky výskumného projektu, na ktorom pracujú počas dlhšieho obdobia pred súťažou. Výskumná úloha je každý rok iná, podľa témy FLL, vyhlásenej na príslušný rok. Úlohou tímov je najskôr určiť problém, ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať a vyriešiť. Po zvolení vlastnej výskumnej témy ju súťažiaci podrobne preskúmajú a navrhnú riešenie, ktoré prekonzultujú s expertmi, spracujú do výslednej podoby a prezentujú porote rozhodcov na turnaji.

Tímová práca

Súťažiace tímy získajú na turnaji body aj za to, ako dobre v príprave na turnaj spolupracovali ako jeden tím. Tímový charakter súťaže FLL je veľmi dôležitý a súťažiaci dosiahnu dobrý výsledok iba vtedy, ak sú tímovými hráčmi, ktorí efektívne komunikujú, spolupracujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti, vedia sa chopiť tímových rolí, rozdeliť si prácu a dobre si rozumejú.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.fll.sk/main/fll-na-slovensku/co-je-fll

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky