Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inteligentný bazár, ktorý bude užitočný pre široké masy

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /výmena informácií/

Vytvoriť webovú stránku na uverejňovanie a vyhľadávanie inzerátov na darovanie, predaj, kúpu či výmenu vecí medzi jednotlivcami sa snažia študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v projekte Inteligentný bazár [IBazar]. Riešia ho v rámci predmetu Tímový projekt, pričom vedúcim tímu je Ing. Jakub Ševcech, PhD. Povinné technológie nie sú určené, odporúčajú sa technológie ako Elastic Search, Python, Django/Flask, Mikroservices.

Cieľom projektu nie je vytvorenie kópie stránky, ako je napríklad bazos.sk, ale zameranie sa na najväčšie problémy z pohľadu používania takýchto aplikácií, t. j. pokročilé vyhľadávanie a odstraňovanie neaktuálnych ponúk. Ide o to vytvoriť jednoduchú, prehľadnú aplikáciu, ktorá by umožňovala pokročilé vyhľadávanie medzi inzerátmi na základe typov a vlastností inzerovaných produktov a na uľahčenie komunikácie medzi inzerentom a záujemcom o tovar.  

„V súčasnosti sa všade okolo nás rozvíja tzv. zdieľaná ekonomika. Stále častejšie si chcú ľudia požičiavať veci, ktoré každodenne nepoužívajú a chcú si kupovať veci na to, aby ich používali a nielen pre to, aby mali najnovší módny výstrelok. Jedným z prostriedkov na podporu zdieľanej ekonomiky je bazár alebo burza použitých vecí,“ uvádzajú tvorcovia projektu Inteligentný bazár. Zapojení študenti majú možnosť pracovať na projekte, ktorý má potenciál stať sa veľmi populárnym vďaka rastúcemu záujmu o znovu požívanie vecí. Tiež sa snažia o odstránenie komplikácií existujúcich riešení, s ktorými sa už pravdepodobne každý stretol aj sám a majú možnosť pracovať s novými a v priemysle žiadanými technológiami.

V súčasnosti existujúce portály na ponúkanie použitých veci, no majú len veľmi obmedzenú funkcionalitu a vyhľadávanie v nich je veľmi náročné (bazos.sk). Cieľom projektu je vytvoriť portál na ponúkanie vecí, ktorý by sa sústreďoval na vyhľadávanie produktov na základe ich atribútov a ich lokalizácie a nielen na základe fulltextového vyhľadávania, ako je to v súčasnosti bežné. Dôraz je kladený nielen na funkcionalitu, ale aj na formu (UI a hlavne UX). „Proces umiestňovania inzerátu, ako aj reagovania naň musí byť veľmi jednoduchý a rýchly, aby napríklad zdĺhavé vypĺňanie detailov o produkte neodradilo od ich vyplnenia. Je teda potrebné tento proces navrhnúť a implementovať tak, aby previedol používateľa zadávaním len potrebných údajov a nenútil ho robiť žiadne zbytočné kroky. Aby používateľské rozhranie poskytovalo všetky potrebné informácie a zároveň nezahlcovalo používateľov zbytočne veľkým množstvom údajov.“   

Hlavnými časťami vytváraného systému je zadávanie a uchovávanie inzerátov v štruktúrovanej podobe, ďalej pokročilé vyhľadávanie na základe vlastností tovaru, geografického umiestnenia jeho majiteľa, veku inzerátu, ale aj podpora procesu výmeny alebo predaja tovaru tak, aby mohli zákazník a ponúkajúci komunikovať priamo v aplikácii. Tiež aby mohli diskutovať a pýtať sa otázky o tovare a aby nebola aplikácia zahltená množstvom neaktuálnych ponúk. V rámci tohto projektu jeho realizátori pracujú s modernými technológiami a vzniknúť má aplikácia užitočná pre široké masy.

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky