Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Informatizácia spoločnosti vedie aj ku kyberkriminalite

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /počítač/

Informačné a komunikačné technológií (IKT) majú aj negatívne dopady. Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky si myslí, že vyúsťujú aj do kyberkriminality, no majú tiež vplyv na spoločenský život ako taký.

„Vo virtuálnom priestore sa vykonávajú transakcie, dohovárajú zmluvy, spracovávajú zaujímavé informácie, ktoré majú hodnotu. Všimli si to aj zločinci a naučili sa využívať IKT na nekalé účely. Keďže riziko odhalenia a potrestania za zločin alebo neetické správanie vo virtuálnom priestore je minimálne, vyvinula sa veľmi rýchlo počítačová kriminalita (cybercrime, high-tech crime). Ide o zločiny zamerané na počítače alebo páchané pomocou počítačov,“ uvádza doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. 

Príkladmi podľa neho sú prieniky do cudzích počítačov a krádeže informácií, krádeže prístupových údajov k účtom a vybielenie účtov obete, podvodné oznámenia o falošných výhrach, nečakanom dedičstve, najnovšie sa aj na Slovensku objavili prípady tzv. ransomware – programu, ktorý zašifroval údaje obete a požadoval od nej výkupné. „Na internete sa obchoduje so zbraňami, drogami, šíri sa pornografia. Okrem ekonomicky motivovanej kriminality sa však stretávame so sabotážami, napadnutím riadiacich počítačov výrobných, dopravných podnikov, distribučných sietí; ktoré spôsobujú, že prestanú fungovať fyzické systémy a zastaví sa výroba, poskytovanie služieb alebo môže dôjsť k havárii. Internet a IKT sa naučili využívať teroristi na komunikáciu, organizovanie akcií, nábor nových členov, zastrašovanie ľudí zverejňovaním popráv rukojemníkov, návodmi na konštrukciu bômb, organizáciu teroristických akcií a pod. Internet sa stal tajným frontom vojenských operácií, na ktorom sa intenzívne bojuje.“ Cieľom podľa odborníka nie je len vyradenie vojenských počítačov, hospodárska sabotáž, ale aj ovplyvňovanie verejnej mienky napríklad zverejňovaním falošných správ, pôsobením na diskusných fórach, kompromitáciou politikov.

Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. pokračuje, že do virtuálneho priestoru sa preniesol aj spoločenský život a zábava. „V začiatkoch internetu sa jeho zavádzanie propagovalo tým, že poskytne spojenie každého s každým za prijateľnú cenu (Mala sa na mysli elektronická pošta.). Vývoj za tých 20 – 30  rokov podstatne pokročil a spoločenský život mnohých mladých ľudí sa odohráva prevažne na sociálnych sieťach. Pozitívom sociálnych sietí je, že si človek môže nájsť priateľa aj na druhom konci sveta a nie je obmedzený na svoje bezprostredné okolie.“

Za negatívne stránky sociálnych sietí odborník považuje: absenciu iných foriem spoločenských kontaktov u mladých ľudí, zverejňovanie citlivých osobných informácií na sociálnych sieťach a možnosť ich zneužitia, ale aj neetické správanie (šikanovanie, prenasledovanie vydieranie, zverejňovanie kompromitujúcich fotografií a pod.).

 

Informácie poskytol: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Množstvo zaujímavých informácií na tému Odvrátená tvár informačnej spoločnosti odznelo aj počas prednášky prorektora Univerzity Komenského pre informačné technológie doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. Hovorilo sa okrem iného aj o kľúčovej úlohe informačných a komunikačných technológií vo vývoji ľudskej spoločnosti, závislosti ľudskej spoločnosti od inteligentných technológií, negatívnych dopadoch informatizácie spoločnosti, ako sa účinne brániť proti existujúcim hrozbám; tiež vzniku novej interdisciplinárnej vednej oblasti – informačnej bezpečnosti či o úlohách univerzity v informačnej bezpečnosti.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky