Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Digitálna inovácia na pomoc zvýšenia kvality života starších – výzva na súťaž

VEDA NA DOSAH

Smart Ageing Prize

Predstavujeme vám výzvu Smart Ageing Prize, súťaž, ktorej cieľom je identifikovať najsľubnejšie riešenia v Európe využívajúce IKT pre aktívne starnutie. Jej hlavnou témou v tomto roku sú produkty a služby, ktoré využívajú inovatívne digitálne technológie na podporu starších ľudí, aby sa mohli plne podieľať na spoločenskom živote.

Druhý ročník súťaže Smart Ageing Prize hľadá inovatívne a inšpirujúce produkty a služby využívajúce digitálne technológie, ktoré uľahčujú interakcie v reálnom svete, s cieľom zapojiť starších ľudí do spoločenských a stimulujúcich aktivít podporujúcich aktívne starnutie.

Dôkazy z celosvetového výskumu naznačujú, že podpora starších ľudí, aby sa plne podieľali na spoločenskom živote, predĺži ich aktivitu a zlepší aj zdravotný stav až do neskoršieho veku. Súčasné zníženie sociálnej izolácie si vyžaduje zmysluplné angažovanie a sociálne skúsenosti. Kľúčovou hodnotovou ponukou IKT je jej schopnosť spájať ľudí a komunity. Digitálne technológie môžu teda pôsobiť ako sprostredkovateľ pre stimuláciu spoločenských zážitkov, ktoré zlepšujú pohodu. Preto je digitálna inovácia, ktorá spĺňa požiadavky a želania starších ľudí, v centre tejto výzvy.

Výzva končí 30. marca 2018. Po tomto termíne bude vybraných 15 semifinalistov, aby získali ďalšiu podporu. Žiadatelia musia mať k dispozícii pracovný prototyp alebo byť schopní vytvoriť aspoň jeden na demonštráciu počas mentorskej akadémie v máji 2018. Výberový proces podporuje vybrané aplikácie na rozvoj podnikania prostredníctvom malých finančných stimulov a mentorstva a víťazom bude udelená cena vo výške 50 000 EUR. Viac si môžete prečítať na stránke výzvy.

Riešenie by malo byť prezentované, ako životaschopná podnikateľská príležitosť v čase udelenia ceny za výzvu v októbri 2018. Táto cena premení najinovatívnejšie nápady do reálnych projektov, ktoré môžu dosiahnuť komerčnú udržateľnosť a mať pozitívny dopad na starších ľudí.

Súťaž je otvorená jednotlivcom, skupinám a organizáciám, ktoré sa nachádzajú v týchto krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

Súvislosti

Program Active and Assisted Living (AAL) financuje od roku 2008 projekty verejno-súkromného partnerstva v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) pre aktívne a zdravé starnutie. Program bol premenovaný v roku 2014 a po jeho obnovení na druhú fázu bol nazvaný Ambient Assisted Living. Program je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci zastrešenia Horizontu 2020 s odhadovaným rozpočtom vo výške 700 miliónov EUR.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Smart Ageing Prize
 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky