Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dátové analytičky zo Slovenskej akadémie vied vytvorili model nízkouhlíkového vývoja

VEDA NA DOSAH

Verejne prístupný model 2050 Pathways Explorer testuje vplyv navrhovaných opatrení na spotrebu energie a na emisie skleníkových plynov.

Krivka vzrastu globálneho otepľovania. Zdroj: iStockphoto.com

Krivka vzrastu globálneho otepľovania. Zdroj: iStockphoto.com

Vedeckí pracovníci a pracovníčky Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., vyvinuli v spolupráci so zahraničnými partnermi modelový nástroj 2050 Pathways Explorer určený na tvorbu scenárov nízkouhlíkového vývoja.

Spracúva výsledky rýchlejšie

Určený je predovšetkým pre tvorcov politík, odbornú verejnosť, ale aj neziskové organizácie, ktorí môžu otestovať vplyv navrhovaných opatrení na spotrebu energie a na emisie skleníkových plynov. Model poskytuje možnosť testovať širokú škálu potenciálnych opatrení a vďaka výpočtovej optimalizácii spracúva výsledky oproti existujúcim modelom s vyššou rýchlosťou.

„Je to internetový nástroj, ktorý umožňuje vypracovať scenáre energetickej transformácie krajín na základe realistických a transparentných predpokladov. Simulácie sa môžu vykonávať v reálnom čase a umožňujú priamo pochopiť kľúčové páky prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Rozsah skúmania zahŕňa energetický systém a jeho dynamiku, všetky emisie skleníkových plynov a súvisiace zdroje,“ vysvetlila dátová analytička a spoluautorka modelu Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu CSPV SAV, v. v. i.

Scenáre zamerané na dosiahnutie uhlíkovej neutrality

Nástroje, ako je tento model, poskytujú možnosť preskúmať veľké rozmedzie možností pre mitigáciu a pritom testovať širokú škálu potenciálnych opatrení, a to tak technologických, ako aj behaviorálnych. „Používatelia môžu modelovať aj zmenu správania obyvateľov, napríklad budú jesť menej mäsa, používať menej obalov či viac chodiť pešo,“ dodáva vedkyňa.

Autorský kolektív modelu vypracoval viaceré scenáre, ktoré prezentujú v samostatných štúdiách. Scenáre sú zamerané na zmenu správania ľudí a na verejné politiky s cieľom dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. Štúdie sú dostupné na stránke ústavu.

Modelový nástroj 2050 Pathway Explorer je verejne prístupný model vyvinutý na pôde belgickej spoločnosti Climact a Prognostického ústavu CSPV SAV, v. v. i. Dostupný je na stránke: https://pathwaysexplorer.climact.com/.

Zdroj: SAV

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky