Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Behametrics: Behaviorálna biometria na mobilných zariadeniach

VEDA NA DOSAH

projektový tím

Spracovanie a vyhodnotenie získaných behaviorálnych charakteristík z mobilných zariadení rieši projekt Behametrics. Hlavným cieľom realizačného tímu je vytvorenie aplikácie schopnej aktívnej aj pasívnej autentifikácie používateľa.

„Momentálne metódy založené na odtlačkoch prstov či nakreslení vzoru je možné prelomiť dosť jednoducho. Zložitejšie metódy ako zadávanie hesla sú však zdĺhavé, pričom ani jedna z nich neposkytuje inteligentnú kontrolu používateľa v reálnom čase. Tú chceme zabezpečiť práve zberom rôznych biometrických dát, nakoľko každý používateľ zaobchádza so svojim zariadením jedinečne. Zabezpečenie tejto funkcionality je veľkým krokom k väčšej bezpečnosti, a preto si ju kladieme za najvyššiu prioritu,“ približujú autori projektu.

Ide o študentov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí svoj projekt riešia v rámci predmetu Tímové projekty. Tento program „simuluje“ vývojárske IT tímy – študenti musia riešiť konkrétne zadania, z ktorých mnohými sa aktuálne zaoberajú i  firmy. Projekt Behametrics vytvoril tím ByteCrowd zostavený z ôsmich študentov inžinierskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave pod vedením Ing. Kamila Burdu, ktorých spája chuť vytvárať niečo nové v oblasti strojového učenia.

V skratke možno povedať, že Behametrics dokáže rozpoznať používateľa na základe jeho správania sa – tzv. behaviorálnej biometrii a ochráni tak dáta a údaje v telefóne. „V posledných rokoch sa čoraz viac v oblasti informatiky a informačných technológií dostáva do popredia bezpečnosť. Útoky hackerov sa objavujú čoraz častejšie, a preto je potrebné chrániť svoje údaje či súkromie, pretože na svete neexistuje počítač, ktorý by bol stopercentne bezpečný,“ uvádzajú realizátori projektu.

Ich cieľom bolo vytvoriť ľahko integrovateľnú knižnicu pre vývojárov aplikácií, ktorí potrebujú chrániť súkromie svojich používateľov. Knižnica dokáže identifikovať oprávneného používateľa i neoprávnené použitie útočníkom, na základe charakteristík správania sa, tzv. behaviorálnych znakov. Tieto znaky autori projektu získavajú zo zozbieraných dát jednotlivých dostupných senzorov mobilného zariadenia pomocou tzv. Loggera. Následne tieto dáta spracúvajú na serveri, vytvárajú modely charakterizujúce používateľa pre jeho následné vyhodnotenie autenticity.

projekt Behametrics.

„Na ukážku použitia knižnice Behametrics sme vytvorili testovaciu bankovú aplikáciu. Pri používaní tejto aplikácie sa tak na pozadí zbierajú dáta, odosielajú sa na server a po naučení modelov je aplikácia schopná dostať odpoveď, či je osoba pracujúca s touto aplikáciou oprávnená.“

Celkové riešenie pozostáva z dvoch častí, a to Loggera pre zber dát z jednotlivých senzorov mobilného zariadenia naprogramovaného v Androide a časti pre autentifikáciu naprogramovanej v jazyku Python na serveri. Samotná časť Logger i celá knižnica Behametrics je voľne dostupná pre vývojárov, ale aj výskumníkov v oblasti behaviorálnej biometrie. Tí môžu toto riešenie používať na výskumné účely i na autentifikáciu vo svojich vlastných aplikáciách pre operačný systém Android.

„Samozrejme, že samotný projekt je možné stále vylepšovať, napríklad rozšírením aj pre iné platformy ako je operačný systém Android, v znížení časov učenia a autentifikácie a podobne. Jedným z možných vylepšení je aj presunutie autentifikácie po naučení modelu na samotné mobilné zariadenie. Týmto spôsobom bude možné chrániť údaje používateľov aj v offline režime,“ dodávajú tvorcovia projektu.

webová stránka projektu

************************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú u študentov jedným z najobľúbenejších predmetov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Časť informácií poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Foto a info zdroj:

https://robime.it/behametrics-behavioralna-biometria-tp-cup-2018/

http://team07-17.studenti.fiit.stuba.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky