Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

„Architekti sietí“ opäť súťažili

VEDA NA DOSAH

ilustračná foto

V súčasnej dobe svet funguje na stále sa rozvíjajúcich informačných technológiách. Súčasťou tohto fungovania je aj neustále rozširovanie hlavných informačných kanálov, resp. tokov, ktoré sú realizované prostredníctvom informačných sietí. Či už ide o oblasť ekonomiky, umenia alebo medicíny, všade potrebujeme dostať informácie z povestného bodu A do bodu B. Na to, aby sieťové, ako aj iné technológie správne fungovali a plnili svoju funkciu, sú potrební odborníci v danej oblasti.

Európe by už v najbližších rokoch mohlo chýbať niekoľko stotisíc odborníkov na informačné technológie. Tento hendikep pomáhajú zmierniť aktivity zamerané na hľadanie a výchovu mladých talentov. Jednou z nich je aj súťaž študentov stredných a vysokých škôl v rámci celej Slovenskej republiky pod názvom NAG 2016.

NAG 2016

Súťaž NAG 2016 organizuje Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v úzkej spolupráci so spoločnosť Cisco Systems, ako aj s podporou ďalších partnerov a inštitúcií. Ide o súťaž spadajúcu pod globálny program sieťových akadémií, v rámci ktorých sa každoročne vzdeláva približne milión študentov vo viac ako 165 krajinách sveta

Priebeh súťaže pozostáva z dvoch kôl, kde sa v januári až máji 2016 uskutočnili školské kola súťaže, v rámci ktorých školy vyberali najlepších študentov do Národného kola súťaže (z celkového počtu viac ako 6 000 aktuálne študujúcich študentov stredných a vysokých škôl v SR).

Národné kolo súťaže NAG 2016 sa konalo začiatkom júna 2016 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach. Na úvod súťaže sa študentom prihovoril prorektor TUKE, prof. Ing. Anton Čižmár, ako aj ďalši predstavitelia akademickej sféry a partnerských organizácií.

Otvorenie Národného kola súťaže NAG 2016

 

Do národného kola postupilo zo školských kôl takmer 100 jednotlivcov, resp. študentských tímov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii HS3 bolo úlohou trojčlenných stredoškolských tímov v priebehu hodiny vybudovať počítačovú sieť podľa zadaných parametrov. V druhej kategórii UNI jednotlivci zo stredných a vysokých škôl súťažili v teste teoretických znalostí a praktických zručností pri budovaní siete.

Výsledky súťaže:

Kategória HS3 (23 trojčlenných družstiev):

  1. SOŠ Handlová
  2. SŠ Nové Zámky
  3. SŠ Nové Zámky 2

Kategória UNI (21 jednotlivcov):

  1. Tomáš Daniš, SŠ Nové Zámky
  2. Rado Kozák, SOŠ Handlová a Jakub Pullman, FIIT STU Bratislava

Slávnostné vyhlásenie výsledkov národného kola už 11. ročníka súťaže a odovzdanie cien víťazom sa bude konať dňa 27. 6. 2016 na tlačovej konferencii v Bratislave za účasti zástupcov akademickej sféry, IT priemyslu, ako aj médií.

Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti, a aj preto je o týchto odborníkov veľký záujem. Už samotný priebeh súťaže sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi študentmi identifikovať nové talenty a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. Medzi obľúbené ceny, ktoré firmy ponúkajú pre najlepších študentov v súťaži, sú napríklad aj pracovné pobyty pre študentov vo firmach (tzv. Internship).

Program Sieťových akadémií

„Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy“, je dnes najväčší a najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a to z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí, svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti.

Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií. Vzdelávací systém, ktorý tvorí päť univerzitných pracovísk a 66 stredných škôl, je schopný ročne pripraviť viac ako 600 sieťových odborníkov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA.

Práve sieťové akadémie učia budúcich IT profesionálov navrhovať, konfigurovať a prevádzkovať počítačové siete. Mladí ľudia s týmito znalosťami majú v dnešnej dobe výbornú perspektívu na uplatnenie sa na trhu práce a práve slovenskí študenti patria k najúspešnejším aj v medzinárodnom meradle.

 

Viac informácií o výsledkoch súťaže, ako aj o programe Sieťových akadémiách nájdete na stránke: http://www.netacad.sk/

 

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

Správa o konaní súťaže NAG 2016 – výsledky (súvisiaca)

http://www.netacad.sk/

Foto: http://www.netacad.sk/

Ilustračná foto: www.pixabay.com

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky