Značka: Vladimír Lukeš

Ocenenie profesor roka 2018 na STU získal prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.

Jeho odborná činnosť je spojená so zavedením a rozvíjaním nových výpočtových metód a prístupov. Významný podiel jeho vedeckej aktivity patrí do...

| VEDA NA DOSAH

Nobelova cena za fyziku. Priamy experimentálny dôkaz gravitačných vĺn

Objavom tohoročných laureátov na Nobelovu cenu za fyziku je priamy experimentálny dôkaz gravitačných vĺn. Kráľovská švédska akadémia vied (The Royal...

| VEDA NA DOSAH