Značka: Galileo Galilei

Od Galaxie ku galaxiám

Na konci 17. storočia ľudia prišli na to, že Zem nie je stredom vesmíru a s Newtonovou prácou začína existovať...

| VEDA NA DOSAH

Meteorológia – fyzika atmosféry

Mnohí sa rozprávajú o počasí, len aby reč nestála. My sme sa zhovárali o počasí s meteorologičkou Luciou Sokolovou, aby sme sa dozvedeli,...

| VEDA NA DOSAH

Objav, za ktorý bola udelená Nobelova cena za fyziku, je prelomový

Na počiatku je jednoduché oznámenie: Nobelovu cenu za fyziku v roku 2017 dostáva trojica Rainer Weiss, Barry C. Barish a...

| VEDA NA DOSAH

Vynálezy umožňujúce nahliadnuť do nanosveta

V poslednom desaťročí sa čoraz častejšie stretávame s pojmami, ako sú nanotechnológie, nanomateriály a nanočastice. Postupne si zvykáme na to, že sa stávajú...

| Marta Bartošovičová

Premeny metra

Meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI. Definuje sa ako dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu...

| VEDA NA DOSAH

Kolesá lokomotívy sa nehýbu vždy v smere jazdy

Napadlo vám niekedy, že kolesá vlaku sa nepohybujú celý čas v smere, v akom sa pohybuje vlak? Presnejšie povedané, body na okrajoch...

| VEDA NA DOSAH