Svetový deň metrológie prináša nové definície

20. máj. 2019 • Fyzikálne vedy

Svetový deň metrológie prináša nové definície

Dnešným dňom začnú platiť nové definície štyroch fyzikálnych jednotiek kilogramu, mólu, ampéra a kelvina.

Dvadsiaty máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzinárodný obchod, ako aj zlepšenia v oblasti kvality života a ochrany životného prostredia.

Téma pre svetový deň metrológie 2019 je Medzinárodná sústava jednotiek (SI) – zásadné vylepšenie (PDF, 4,4 MB). Táto téma bola zvolená, nakoľko 16. novembra 2018 Generálna konferencia pre váhy a miery (CGPM) schválila jedny z najväčších zmien tejto sústavy od jej vzniku. Schválené zmeny, ktoré nadobudnú platnosť 20. mája 2019, vychádzajú z výsledkov výskumu nových meracích metód principiálne založených na kvantových javoch.

Koho sa zmena dotkne?

Medzinárodná sústava jednotiek (SI) bude odteraz založená na súbore definícií spojených s fyzikálnymi zákonmi, pričom bude obohatená o schopnosť prijímať ďalšie zlepšenia v oblasti vedy a techniky s cieľom uspokojiť potreby jej používateľov na mnoho ďalších rokov. Zmena sa podľa vedcov dotkne aj študentov, ktorí by sa mali časom učiť definície po novom. Ako sa pre RTVS – STV 1 vyjadril Michal Máriássy, vedecký pracovník, oddelenie chémie SMÚ: „Budú sa musieť zmeniť aj učebnice. Pravdepodobne podrobnejšie sa to bude učiť len na vyšších stupňoch.“

Národné metrologické inštitúcie na celom svete kontinuálne zvyšujú úroveň merania ako vedy, rozvíjaním a overovaním nových meracích metód na akejkoľvek úrovni, ktorá je k tomu potrebná. S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť výsledkov meraní na svetovej úrovni sa jednotlivé národné metrologické inštitúcie zúčastňujú na porovnávacích meraniach koordinovaných Medzinárodným úradom pre váhy a miery (BIPM). BIPM tiež zabezpečuje zasadnutia pre štáty, ktoré združuje a na týchto zasadnutiach ich oslovuje s novými výzvami pre oblasť metrológie. Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) vytvára medzinárodné odporúčania, ktorých cieľom je zosúladenie a harmonizácia metrologických požiadaviek na meradlá vo svete.

Pozrite si nasledujúce video financované NMI a vyrobené Austrálskou akadémiou vied, aby ste zistili, prečo sa mení svetová definícia štyroch fyzikálnych jednotiek kilogramu, mólu, ampéra a kelvina.

Svetový deň metrológie je dňom uznania a ocenenia práce ľudí z medzivládnych a národných organizácii v prospech všetkých ľudí počas celého roka. Ďalšie informácie vrátane príhovoru riaditeľa, poster a zoznam akcií sú dostupné na stránke: www.worldmetrologyday.org

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku profesor Klaus von Klitzing, riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka pre výskum pevných látok v Stuttgarte, navštívil v dňoch 29. a 30. apríla 2019 Bratislavu. Na Slovenskej technickej univerzite vystúpil s prednáškou na tému Od Nobelovej ceny k novému kilogramu. Hlavnou témou jeho prednášky bola Medzinárodná sústava jednotiek a otázka, prečo je potrebné zmeniť definíciu kilogramu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)

www.worldmetrologyday.org

Video: www.measurement.gov.au/Pages/Redefining-how-we-measure-our-world.aspx

 

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pivo resp. nápoj z kvasených obilnín poznalo a pilo ľudstvo už pred viac ako 4 000 rokmi pred. n. l.
Zistite viac