Študenti STU v Bratislave tvoria Pohlcujúci Web


Študenti STU v Bratislave tvoria Pohlcujúci Web

Navrhnúť a vytvoriť prototyp webovej stránky, ktorá umožní prehľadávať informačný priestor v pohlcujúcom prostredí virtuálnej reality. Stránka by mala konkrétne slúžiť na prezentáciu 3D Labu. Ďalším možným a dobrovoľným výstupom je podsystém pre sledovanie pohľadu a aktivity mozgu používateľa za účelom skúmania používateľského zážitku v danom prostredí.

Také sú predpoklady a ciele projektu Pohlcujúci Web [iWeb], kde vedúcim tímu je Ing. Juraj Vincúr. Tvoria ho študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Ako povinné technológie sú uvedené WebVR, three.js, zariadenia pre virtuálnu realitu (HTC Vive, Asus Zenfon AR – Daydream + Tango), JavaScript.

Výsledkom projektu má byť jednoducho prezentovateľné, inovatívne riešenie, vystavené celému svetu. „Či ho už budete predvádzať odborníkom alebo širokej verejnosti, každému dokážete jednoducho a názorne objasniť zmysel vašej práce. Projekt vám zároveň umožní osvojiť si najnovšie technológie, ktoré dokázali vzbudiť veľký záujem aj u spoločností ako napr. Facebook (React VR), Google (chromium od Google VR a Google AR) a Microsoft (Windows Mixed Reality + Microsoft Edge WebVR). Takáto forma nadštandardných skúseností vám taktiež napomôže získať zamestnanie v danej oblasti,“ konštatovali realizátori projektu.  

Novovznikajúce a ľahko dostupné technológie pre zobrazovanie virtuálnej reality umožňujú sprostredkovávať informácie bežným používateľom doposiaľ nevídaným spôsobom. Informácia ako taká nadobúda „hmatateľnú“ formu, čo umožňuje používateľom poznávať, navigovať a interagovať v rámci informačného priestoru prirodzenejšou a efektívnejšou formou.

Cieľom tohto projektu je navrhnúť a vytvoriť nový druh webovej stránky, ktorá umožní využiť tieto výhody v prospech používateľa. Samotná implementácia vyžaduje dobrú znalosť jazyka JavaScript a použitie knižnice three.js. Konkrétny obsah stránky má slúžiť na prezentačné účely 3D Labu na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave a jej hlavným cieľom bude sprostredkovať informácie o projektoch a vybavení tohto laboratória. Súčasťou projektu je aj zhodnotenie výstupov, ktoré by mohlo byť realizované prostredníctvom technológií určených na sledovanie pohľadu a mozgovej činnosti používateľa.

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: http://3dlab.fiit.stuba.sk/

Uverejnila: VČ

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Súčasným zvyšovaním pevnosti a tvarovateľnosti ide vývoj ocele proti zákonom prírody!