Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európske krajiny sa snažia o harmonizovaný monitoring snehu

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /monitoring/

Koľko snehu napadlo napríklad v Belgicku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku či Fínsku a Nórsku, v porovnaní s Francúzskom, Maďarskom, Írskom, Talianskom, Holandskom alebo u nás na Slovensku? Ako dáta o rozsahu snehovej pokrývky čo najlepšie využiť v rámci monitoringu, meraní a výskumu klimatických podmienok?

Harmonizovať monitorovacie a interpretačné metódy merania, vyhodnocovania a využívania údajov o snehu a snehovej pokrývke v rámci Európy, prípadne aj s ďalšími účastníkmi programu sa snažia realizátori projektu Európska sieť pre harmonizovaný monitoring snehu pre klimatické scenáre, hydrológiu a numerické predpovede počasia (A European network for a harmonized monitoring of snow for the benefit of climate change scenarios, hydrology and numerical weather prediction), v rámci ktorého je zodpovedným riešiteľom RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. z Ústavu vied o Zemi SAV.

Projekt je realizovaný v období 10. 11. 2014 až 9. 11. 2018. Jeho cieľom je zvýšiť schopnosť výskumných aj prevádzkových zložiek poskytovať a využívať informácie o stave snehu a snehovej pokrývky. Dosiaľ sa už podarilo uskutočniť porovnanie meracích metód, na vydanie je pripravená príručka týchto metód. „Rovnako prebehlo niekoľko aktivít mapujúcich použitie nameraných údajov v meteorologických modeloch a rôznych aplikáciách. Momentálne prebieha sumarizácia výsledkov doterajších meracích kampaní, popis meracích metód a pripravuje sa záverečná správa,“ uvádza RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.

Program COST Action on SNOW sa zameriava na vytvorenie lepšieho spojenia medzi snehovými meraniami a modelmi, medzi snehovými pozorovateľmi, výskumníkmi a prognostikmi, v prospech rôznych zainteresovaných strán a celej spoločnosti. Globálnym cieľom je zlepšiť schopnosť výskumnej komunity a operačných služieb poskytovať a využívať kvalitné a porovnateľné regionálne a globálne údaje, založené na pozorovaní variability statusu a rozsahu snehu.

V programe spolupracuje 28 krajín, za Slovensko sa zúčastňuje Slovenský hydrometeorologický ústav a Ústav vied o Zemi SAV. Celkovo krajiny, ktoré sa zúčastňujú, sú Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Island, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia.

mapa monitoringu

Medzi celkové ciele a prínosy projektu patria:

  • vytvoriť celoeurópsku vedeckú sieť na meranie snehu s optimálnym využitím a aplikáciami, ktoré prinesú prospech z interakcií medzi disciplínami a odbornými znalosťami;
  • posudzovať a harmonizovať postupy, štandardy a algoritmy vyhľadávania, ktoré sa uplatňujú na meranie snehu z pozemných, vzdušných a vesmírnych systémov;
  • podporovať ich prijatie kľúčovými prevádzkovateľmi snehových sietí na medzinárodnej úrovni;
  • vytvoriť racionálnu a dlhodobú stratégiu meraní snehu, ich šírenie a archiváciu;
  • predbežná asimilácia údajov o snehu v európskych NWP a hydrologických modeloch, preukázanie prínosu pre príslušné aplikácie;
  • vytvoriť stratégiu validácie klimatických, NWP a hydrologických modelov pre pozorovanie snehu a podporiť implementáciu v rámci európskych modelovacích spoločenstiev;
  • školenie novej generácie vedcov v oblasti vied o snehu a vylepšenie meracích techník so širším a holistickejším pohľadom, spojeným s rôznymi aplikáciami.

Ako v závere uvádza RNDr. Pavol Nejedlík, CSc., slovenskí vedci ešte aktuálne pracujú na výsledných dokumentoch. Medzi očakávané výsledky podľa neho patrí harmonizácia metód meraní, zhodnotenie meracích techník a využitia údajov a odporúčania na aplikáciu postupov ako pri meraniach, tak pri aplikáciách.

 

Informácie poskytol: RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. – Ústav vied o Zemi SAV, zodpovedný riešiteľ projektu Európska sieť pre harmonizovaný monitoring snehu pre klimatické scenáre, hydrológiu a numerické predpovede počasia

Foto

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky