Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Do národného múzea pribudol nový meteorit

Monika Tináková

Železný meteorit Smolenice s hmotnosťou 13,95 kg

Pred 6 rokmi sa podarilo v katastri obce Smolenice nájsť „posla z vesmíru“. Meteorit Smolenice vážil takmer 14 kilogramov. Výnimočne cenný je aj tým, že ide o ďalší nález železného meteoritu na území Slovenska po viac než 170 rokoch.

„Nález je tvorený celotvarom – jediným kusom podlhovastého tvaru, na povrchu hrdzavo sfarbeného. Typické regmaglypty – jamkovité priehlbeniny, ktoré vznikajú odtavovaním povrchu meteoritu pri prechode atmosférou sa nachádzajú pomerne rovnomerne na celom povrchu,“ povedal RNDr. Ján Madarás, PhD., riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV.

Hmotnosť meteoritu bola po nájdení a vyzdvihnutí z prírodného prostredia 13,95 kg.

„Z minerálneho hľadiska je meteorit pomerne chudobný. Hlavným minerálom je železo s nízkym obsahom niklu (kamacit), ďalej boli zistené tenit, troilit a daubréelit. Kamacit spolu s tenitom vytvárajú krásne Widmanstättenove obrazce, ktoré sa ukážu po naleptaní nalešteného povrchu. Meteorit je na povrchu výrazne zoxidovaný a tenké žilky oxidačných produktov železa (limonit) prenikajú po puklinách aj do samotného telesa meteoritu. Na základe chemických analýz a mikroskopického štúdia bolo zistené, že ide o jemný oktaedrit typu IVA,“ povedal RNDr. Milan Gargulák, CSc., bývalý dlhoročný vedecký pracovník – geológ v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra.

Leštený a naleptaný plátok z meteoritu Smolenice s charakteristickými Widmanstättenovými obrazcami oktaedritovej kryštalickej štruktúry železa s obsahom niklu – minerálov kamacitu a tenitu. Nový prírastok v expozícii SNM – PM má rozmery 85 x 40 x 2 mm a hmotnosť 28,6 g.

Leštený a naleptaný plátok z meteoritu Smolenice s charakteristickými Widmanstättenovými obrazcami oktaedritovej kryštalickej štruktúry železa s obsahom niklu – minerálov kamacitu a tenitu. Nový prírastok v expozícii SNM – PM má rozmery 85 x 40 x 2 mm a hmotnosť 28,6 g.

V uplynulých dňoch odovzdali vedeckí pracovníci vzácny nález do muzeálnej zbierky Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea v Bratislave. V novodobej existencii tejto našej najvýznamnejšej muzeálnej inštitúcie so zameraním na dokumentáciu rozmanitosti a vývoja prírody došlo k takémuto odovzdaniu len po tretí raz: po meteoritoch Rumanová (nález v r. 1994) a Košice (2010) má múzeum aj meteorit Smolenice z roku 2012.

„Odovzdanie meteoritu do zbierok múzea sa uskutočnilo 19. mája 2018 pri príležitosti tradičnej Noci múzeí a galérií, za účasti odborníkov, ktorí sa podieľali na jeho výskume. Verejnosť mala pri tejto príležitosti jedinečnú možnosť dotknúť sa nielen meteoritu Smolenice, ale aj všetkých ďalších nálezov meteoritov na území Slovenska, ktorých je mimochodom zatiaľ len deväť,“ dodáva Ján Madarás.

RNDr. Milan Gargulák, CSc. pri odovzdávaní meteoritu Smolenice RNDr. Eve Nelišerovej, zástupkyni riaditeľa SNM – PM.

RNDr. Milan Gargulák, CSc. pri odovzdávaní meteoritu Smolenice RNDr. Eve Nelišerovej, zástupkyni riaditeľa SNM – PM.

Vedecký výskum meteoritu stále trvá, ale už sa blíži do finále. Na to, aby ho uznala aj medzinárodná Meteoritová spoločnosť a zaradila do medzinárodnej databázy nálezov, odborníci ho museli detailne analyzovať a umiestniť do múzea.

Na výskume meteoritu Smolenice sa podieľali odborníci zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Natural History Museum v Londýne, University of St. Andrews, Veľká Británia, University of Arizona, USA, Astronomického ústavu SAV, Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a Ústavu vied o Zemi SAV. „Najväčšiu zásluhu na ´objavení´ meteoritu Smolenice pre vedecké štúdium má Dr. Milan Gargulák. Nebyť jeho poctivej dlhoročnej práce na poli oslovovania verejnosti a zberu akýchkoľvek informácií o meteoritoch, nemali by sme takéto prekvapivé nové nálezy a hlavne ich vedecké spracovanie a inštitucionálnu archiváciu“, povedala RNDr. Eva Nelišerová, zástupkyňa riaditeľa SNM – PM.

RNDr. Milan Gargulák, CSc. s narezanými plátkami z časti meteoritu Smolenice v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV.

RNDr. Milan Gargulák, CSc. s narezanými plátkami z časti meteoritu Smolenice v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV.

Leštený plátok meteoritu Smolenice s hmotnosťou 28,6 g, ako aj veľmi realistický model celého meteoritu v skutočnej veľkosti si môžu návštevníci Prírodovedného múzea SNM v Bratislave pozrieť na Vajanského nábreží. Nájdu tam aj ďalší slovenský železný meteorit – malú vzorku Magury z historických nálezov z 19. storočia a aj novšie muzeálne prírastky kamenných meteoritov (chondrity Rumanová a Košice).

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: SAV

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky