Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Clean energy

VEDA NA DOSAH

pippalou, Zdroj: morguefile.com

Naša Zem ponúka obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie. Základným rozdielom je, že neobnoviteľné zdroje energie sú vyčerpateľné. Slnečná, vodná, veterná a energia biomasy sú obnoviteľné zdroje energie.

Radovan Nosek (pedagogický pracovník Žilinskej univerzity v Žiline) spolu s kolegom Michalom Holubčíkom a študentmi Nikolou Kantovou, Ivanom Drabiňákom, Ivanom Králikom (študenti odboru Technika prostredia Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline) v spolupráci so spoločnosťou Biomasa zrealizovali školiace workshopy s názvom „Clean energy“. Viac o týchto workshopoch si môžete prečítať v e-novinách Vedecký kaleidoskop.

Clean energy – Intro

Zdroj: KET SjF, 30. 06. 2015

Zdroj: Tlačová správa ŽU v Žiline

Spracovala: Bibiana Kubašková

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.