Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vtákom roka 2023 sa stal murárik červenokrídly

VEDA NA DOSAH

Patrí medzi najvzácnejšie a kriticky ohrozené druhy spevavcov na Slovensku.

Murárik červenokrídly (Tichodroma muraria). Zdroj: iStockphoto.com

Tichodroma muraria. Zdroj: iStockphoto.com

V roku 2023 vybrala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko) za vtáka roka murárika červenokrídleho. Jeho známou lokalitou zimovania je aj Devínska hradná skala, kde ho možno pozorovať pravidelne. Počas roka ho plánujú priblížiť verejnosti viacerými informačnými aktivitami.

Symbol zraniteľnosti a ochrany

„Murárik patrí medzi naše najvzácnejšie spevavce. Na Slovensku patrí medzi kriticky ohrozené druhy, prežívajú u nás posledné desiatky párov. Murárik tak symbolizuje zraniteľnosť vysokohorského prostredia a potrebu jeho ochrany. Vedecké meno murárika je Tichodroma muraria a Slovenská ornitologická spoločnosť si vybrala meno tohto vtáčieho druhu pre špeciálny vzťah k Slovensku za názov svojho odborného časopisu. Časopis Tichodroma vychádza dodnes a v SOS/BirdLife sme naň hrdí,“ vysvetľuje dôvod výberu Zuzana Lackovičová zo SOS/BirdLife Slovensko.

„Je viacero zvláštností, ktoré robia tohto vtáka skalných tiesňav pozoruhodným objektom záujmu milovníkov prírody aj vedeckého výskumu. Je to najmä dôsledok toho, že murárik sa počas dlhodobého vývoja druhu svojím telom i správaním dokonale adaptoval na celoročný život v nehostinnom skalnom prostredí,“ povedal Miroslav Saniga, vedecký pracovník SAV a dlhoročný milovník a propagátor murárika.

Prečo je taký vzácny?

Murárik sa stal vtákom roka pre svoju vzácnosť na Slovensku. Pripomína nám, že aj vtáčie druhy, ktoré žijú v chránených územiach či nedostupných horách, môžu byť ohrozené. Vymizol už z viacerých pohorí a jeho prežitie na Slovensku je otázne.

Murárika pritom neohrozuje len vyrušovanie. Ubúda v celej Európe. Dôvodom sú príliš suché obdobia, počas ktorých klesá jeho hniezdna úspešnosť. Extrémy počasia spôsobené klimatickými zmenami tak môžu mať oveľa širšie dopady, ako sa nám na prvý pohľad zdá. Tieto globálne zmeny môžu negatívne vplývať aj na chránené územia, ktorých ochrana je zabezpečená vyšším stupňom. O to dôležitejšie je zaistiť limitovanie tých negatívnych faktorov, ktoré je dnes možné rýchlo obmedziť, a to najmä necitlivú rekreáciu v horskom prostredí.

Ako ho spoznáme?

Murárik je svojím vzhľadom a spôsobom letu nezameniteľný s iným vtáčím druhom. Je to drobný vták, ktorý je približne taký veľký ako brhlík obyčajný. Jeho hlava, chrbát a brucho sú sivé, chvost čierny a krídla sú veľké, široké, okrúhlo zakončené s nápadným vzorom čiernej, červenej a bielej farby.

Karmínovočervenú farbu krídla možno vidieť iba pri lete a typických pohyboch murárika, inak je v pokoji prevažne sivočierny zospodu i zvrchu, teda dokonale splýva so sivastým vápencovo-dolomitovým skalným podkladom, na ktorom trávi väčšinu svojho života. Murárik má pomerne dlhý, tenký, nenápadne nadol zahnutý zobák, ktorý mu umožňuje dostať sa ku koristi aj do tých najužších škár.

Murárik červenokrídly (Tichodroma muraria). Zdroj: iStockphoto.com

Murárik červenokrídly (Tichodroma muraria). Zdroj: iStockphoto.com

Murárik je šikovný akrobat

Široké elipsovité krídla a široký chvost robia z murárika červenokrídleho jedného z najšikovnejších akrobatov v celej vtáčej ríši.

„Výnimočná je aj dokonalá adaptácia tela murárika na pohyb v prostredí skál. Je učebnicovým príkladom adaptácie tela jednak na šplhanie po kolmých skalných stenách, ako aj na náročné lietanie v úzkych priestoroch medzi skalnými rozsadlinami. Má silné nohy a dlhé ostré pazúry a ako jediný sa spomedzi našich vtáčích druhov šplhá po skalných stenách zvláštnym skackavým spôsobom,“ dodáva Miroslav Saniga.

„Vrcholové manévrovacie schopnosti dokáže murárik predvádzať jednak pri zásnubnom lete, keď samček dvorí samičke, ako aj pri prenasledovaní vzdušným predátorom. Murárik svojimi akrobatickými vývrtkami a priam nadprirodzenou schopnosťou bleskurýchlo meniť smer letu unikne z dosahu pazúrov akéhokoľvek dravca. Aj jastrab krahulec, ktorý sa špecializuje na lov vtákov, sa po chvíľkovej naháňačke murárika často vzdáva prenasledovania vtáčieho ‚superletca’,” dodáva.

Nie je však najkvalitnejší spevák

Murárik je zvláštny aj svojím veľmi chudobným hlasovým repertoárom, v ktorom prekvapujúco chýbajú napríklad v živote vtákov neobyčajne dôležité varovné signály. Tieto nahrádzajú vizuálne prejavy varovania. Vzájomné vábenie partnerov sa deje tiež len prednesom určitej časti spevu.

„Tento fakt možno vysvetliť podradnou úlohou akustických prejavov murárika pri sociálnej komunikácii v hlučnom prostredí skál, kde aj oveľa hlasnejší spev zaniká v svišťaní vetra či hučaní bystriny. Hlavným komunikačným prostriedkom sa tak v jeho prípade stávajú nápadné vizuálne prejavy s využitím kontrastného sfarbenia,“ vysvetľuje Saniga.

Zdroj: TS SOS BirdLife Slovensko

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky