Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí môžu spoznávať vesmír aj prostredníctvom vzdelávacieho projektu Space Lab

VEDA NA DOSAH

Úvodná prednáška SPACE::LAB

SPACE::LAB je iniciatíva Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, ktorú podporuje Európska vesmírna agentúra (ESA) prostredníctvom programu PECS – Plán pre európske spolupracujúce štáty. Inovatívny vzdelávací projekt financuje vláda SR. Projekt bol oficiálne predstavený 4. apríla 2019.

Súčasťou projektu sú prednášky spojené s diskusiou so špičkovými odborníkmi na vesmírny výskum a kozmické inžinierstvo. Na otváracej prednáške odznela téma: „Z Košíc na orbitu Zeme a ešte ďalej…” a ako hlavný rečník vystúpil najskúsenejší slovenský kozmický inžinier Ing. Ján Baláž, PhD.

Vo svojej prednáške predstavil bohatú spoluprácu na prestížnych vesmírnych misiách renomovaných vesmírnych agentúr ako je európska ESA, ruská Roskosmos a čínska CNSA. Za konkrétne úspechy považoval Ing. Ján Baláž, PhD., nasledovné: „S Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a jej sondou Rosetta Košičania pristáli na kométe, so sondou BepiColombo letíme k Merkúru a so sondou JUICE poletíme k Jupiteru a jeho ľadovým mesiacom.” Potom nasledovala diskusia s účastníkmi, ktorí sa pýtali na konkrétne otázky súvisiace s kozmických výskumom v Košiciach a samotným projektom SPACE::LAB.

O projekte SPACE::LAB

„Cieľom celého projektu je zaujať mladých ľudí, vzdelávať ich a zapojiť do skutočných vesmírnych projektov,“ uviedol hlavný koordinátor projektu Šimon Mackovjak. SPACE::LAB je priestor v Košiciach, kde sa študenti môžu venovať vesmírnemu výskumu a kozmickému inžinierstvu spolu so špičkovými odborníkmi“, dodal Šimon Mackovjak. 

plagáty

V rámci projektu budú fungovať dve aktivity. Jednou z nich je SPACE::PROJECT – súťaž, do ktorej sa môžu do 15. mája 2019 zapojiť študenti stredných a vysokých škôl. Ich úlohou je pripraviť originálny projekt v oblasti vesmírneho výskumu alebo kozmického inžinierstva. Výhercovia z každej vekovej a tematickej kategórie získajú platenú stáž v SPACE::LABE, kde budú môcť pracovať pod vedením skúsených mentorov. Sučasťou stáže budú aj  2 noci na Observatóriu na Lomnickom štíte.

Ďalšou pravidelnou aktivitou budú verejné prednášky a diskusie na vesmírne témy pod názvom SPACE::TALK. Najbližšia prednáška v rámci aktivity (SPACE::TALK) sa uskutoční 2. mája v Košiciach na Bulharskej ulici 4. s názvom: Kozmické žiarenia zblízka. O tom, čo je kozmické žiarenie, či ho môžeme vidieť na vlastné oči a aká najväčšia záhada je s ním spojená. A tiež o tom, ako ho môžeme detegovať zo zemského povrchu a ako z vesmíru. Rozprávať sa bude o tom, aké zaujímavé príbehy sa viažu s jeho výskumom a ako súvisia so štúdiom kozmického žiarenia v Košiciach. Odznejú aj nevšedné zaujímavosti týkajúce sa kozmického žiarenia, napríklad o Turínskom plátne či o Železnom tróne v Cheopsovej pyramíde.

Prednášať bude Pavol Bobík, astrofyzik, absolvent UPJŠ (Mgr. – 1997, PhD. – 2001) v odbore Jadrová a subjadrová fyzika. V rokoch 2001 – 2003 absolvoval postdoktorandský pobyt na INFN Milano v Taliansku. Druhý postdoktorandský pobyt absolvoval v rokoch 2004 – 2005 na Lunar & Planetary Laboratory Arizonskej Univerzity. V rámci oboch pobytov sa venoval najmä fyzike kozmického žiarenia v Heliosfére. Tejto téme a témam súvisiacim s kozmickým žiarením sa venoval aj v nasledujúcich rokoch. Od roku 2008 participuje na JEM-EUSO experimente, v rámci ktorého sa venuje najmä témam súvisiacim s produkciou Airglow žiarenia. Od roku 2011 vedie Oddelenie kozmickej fyziky na Ústave experimentálnej fyziky SAV, od roku 2015 je národným PI pre JEM-EUSO experiment a od roku 2017 je predsedom Vedeckej rady ÚEF SAV. (Viac na https://www.researchgate.net/profile/P_Bobik SPACE::TALK stretnutia sú plánované stále na 1. štvrtok v mesiaci v čase 18.00 – 20.00 hod. Celkovo je ich zatiaľ plánovaných 20 v priestoroch SPACE::LABU na Bulharskej 4 v Košiciach.

Kozmický program v Košiciach má už viac ako 50 rokov. Začalo to výskumom kozmického žiarenia na Lomnickom štíte a zapojením do programu Interkozmos, ktorý umožnil participáciu na kozmických experimentoch. Prvým prístrojom vyvinutým priamo na Oddelení kozmickej fyziky bol detektor kozmického gama žiarenia a neutrónov SK-1, ktorý bol vypustený do vesmíru 24. 9. 1977 v rámci misie Interkozmos-17. Cieľom tímu Space Lab je lepšie porozumenie vesmíru. Okrem projektu Space Lab na Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV aktuálne riešia ďalšie dva projekty v rámci programu PECS. Ide o konštrukciu letového hardvéru pre ESA misiu JUICE a o vývoj siete na monitorovanie hornej atmosféry Zeme – AMON-net.

 

Informácie poskytol: RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., koordinátor projektu

Spracovala a uverejnila Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ďalší zdroj informácií:

http://www.space-lab.sk/

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky