Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cesta času

VEDA NA DOSAH

film Cesta času

Film o vývoji vesmíru odohrávajúci sa priamo pred očami divákov. Projekt uznávaného režiséra Terenca Malicka je výpravou do minulosti našej planéty. Energia samotnej prírody prepojená s inovatívnymi špeciálnymi efektmi budí úžas zábermi z celého sveta pri hľadaní toho, čo pretrváva a prežije podobu vesmíru, meniaceho sa v čase. Režisér pozýva divákov skúmať minulosť, súčasnosť a aj budúcnosť v spolupráci s tímom vedeckých poradcov a expertov na špeciálne efekty.

Film bol natočený v dvoch formátoch; v 90-minútovom filme s komentárom Cate Blanchett a 45-minútové dobrodružstvo s komentárom Brada Pitta.

Na predpremiére filmu sme minulý týždeň stretli aj profesora Jozefa Masarika, dekana z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Pri tejto príležitosti sme pána profesora oslovili na rozhovor.

ZVČ: Pán profesor, práve sme videli film Cesta času (pozn. redakcie: 45-minútové dobrodružstvo s komentárom Brada Pitta), ktorý divákovi sprostredkúva vývoj vesmíru. Aký je Váš zážitok z tohto filmu?

J. MASARIK: Film na mňa veľmi zapôsobil, bolo to proste úžasné spracovanie veľmi ťažkej témy po odbornej, umeleckej a trikovej stránke. Stevem Weinberg napísal knihu o počiatkoch vesmíru, ktorú nazval Prvé tri minúty. Jej čítanie trvalo oveľa dlhšie ako tento film, ktorý pokryl celé dejiny vesmíru a trval len 40 minút.  

ZVČ: Hlavná dejová línia filmu je vývoj vesmíru. Dodržali tvorcovia filmu fakty? A ako celý vesmír vlastne vznikol?

J. MASARIK: Napriek malému časovému priestoru, ktorú mali autori k dispozícii, úlohy sa zhostili veľmi dobre. Vybrali naozaj najvýznamnejšie medzníky vo vývoji vesmíru (Veľký tresk, vznik galaxií, vývoj hviezd, Zeme, jej drsné počiatočné obdobie, vznik oceánov, života, atď.) a tie zobrazili korektne, zaujímavo a stimulujúco k novým otázkam.

ZVČ: Práve ste nám popísali významné medzníky vo „vývoji“ vesmíru. Dozvieme sa toto všetko aj vo filme, alebo ide skôr o podnetný zážitok, ktorý v divákovi vzbudí viac otázok ako odpovedí?

J. MASARIK: Áno, toto všetko sa dozvieme vo filme a môžeme to konfrontovať s našimi predstavami o týchto jednotlivých udalostiach, ktoré sme si vytvárali na základe písaného textu, či odborných prednášok. Samozrejme popri faktickej stránke filmu je dôležitá aj zážitková stránka diela. Možno u mňa ako fyzika, ktorý o týchto eventoch v histórii vesmíru niečo vie, bola táto stránka pre mňa ešte dôležitejšia a príjemnejšia. 

ZVČ: Je podľa Vás niečo, konkrétny moment filmu, na ktorý by sa mal divák primárne sústrediť?

J. MASARIK: To vám neviem povedať, ale skôr by som povedal nech sa predtým dobre sústredí, aby mu to sústredenie vydržalo na celý film. Oplatí sa to. 

ZVČ: Ďakujeme za rozhovor …

 

PREMIETACIE ČASY FILMU

 

 

Zhovárala sa: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Cesta času

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky