Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecký tábor VEBOR – prírodné vedy naživo v prírode

VEDA NA DOSAH

ilustračná foto

Leto je časom, kedy si všetci školopovinní užívajú voľno, oddych a spoznávajú svet okolo seba ináč ako zo školských lavíc. Deti, ako aj mládež majú aj vďaka rôzne zameraným projektom nespočetné možnosti trávenia voľného času hrou a zároveň poznaním. Poznanie sa snúbi zo zábavou, zážitkami, oddychom a v prípade výberu vedecky zameraných prázdnin, aj vedou a výskumom.

Jedným z projektov, ktorý ponúka skĺbenie zábavy a poznania v oblasti prírodných vied, je aj vedecký tábor VEBOR. VEBOR 2016 je prvým ročníkom vedecko-popularizačného tábora určeného deťom vo veku od 12 – 14 rokov, ktorý sa koná vďaka Univerzite Komenského v Bratislave a Grantu pre mladých vedeckých pracovníkov. Tábor záujemcom vo svojom prvom ročníku ponúka témy ako astronómia, voda, biochémia a zelená chémia. Počas týždňa plného vedeckého objavovanie budú deti pri svojom skúmaní používať zaujímavé digitálne technológie ako napríklad digitálny mikroskop, digitálny teleskop, tablety, vizualizér, mobilné analytické prístroje, LabQuestVernier a mnohé iné, ktoré táboru dodajú tretí rozmer – „Zážitky, vedu a techniku“.

Vzhľadom na prírodovedné zameranie vedeckého táboru VEBOR, je využívanie digitálnych technológií nielen ukážkou skutočnej práce vedcov, ale aj oboznámenie detí s laboratórnou technikou a plnohodnotné rozvíjanie osobnosti vo všetkých smeroch STEM (veda, technika, inžinierstvo a matematika). Vedecký tábor ponúka neformálne a zážitkové vzdelávanie, poznávanie sveta a učenia sa na základe vlastnej skúsenosti.

VEBOR 2016

 

Pri príležitosti prvého ročníka vedeckého tábora VEBOR, sme oslovili organizátorov podujatia a položili sme sa im pár otázok.

Z. VČ.: Ako ste sa dostali k myšlienke organizovať vedecký tábor VEBOR?

P. IVÁNKOVÁ: „Vzhľadom na nezáujem mladých ľudí o vzdelanie v oblasti prírodných vied, začali vo svete vznikať rôzne projekty zamerané na zvýšenie ich záujmu o tieto študijné smery. Jedným z takýchto projektov je vznik prázdninových vedeckých táborov. Tieto tábory sú plné aktivít, ktoré podporujú záujem a zvyšujú motiváciu detí a mládeže v oblasti prírodných vied a techniky. Tak isto im pomáhajú rozvinúť si pozitívny vzťah k prírode. Projekt SciCamp, ktorý vznikol v roku 2012, bol zameraný na nasledujúce tri cieľe (SciCamp, 2015): 

  1. Vytvoriť sieť organizátorov vedeckých táborov v Európe a umožniť tak vzájomnú výmenu skúseností.
  2. Prepojiť organizátorov vedeckých táborov s lokálnymi inštitúciami, ktoré pôsobia vo vedeckých oblastiach.
  3. Začleniť vedecké tábory do školských systémov škôl.“

Z. VČ.: Kde sa bude tohtoročný tábor konať, resp. na aké miesta sa môžu deti tešiť?

P. IVÁNKOVÁ: „Prvý ročník tábora sa bude konať v Rekreačnom stredisku Smolenice Záruby, čomu sú prispôsobené aj jednotlivé aktivity ako je exkurzia na Smolenický zámok, do jaskyne Driny, či včelárstva Včelco. Všetky aktivity budú realizované formou zážitkového vyučovania, čiže budú plné hier a zábavy, no deti si z nich odnesú domov hlavičky plné nových poznatkov.“

Z. VČ.: Akou formou bude tábor prebiehať?

P. IVÁNKOVÁ: „Pripravované aktivity budú mať prevažne formu skupinovej práce, vzhľadom na rozdelenie detí do skupín na začiatku tábora, ale prihliadať sa bude na spoluprácu a kooperáciu ako v jednotlivých skupinách, tak aj medzi skupinami navzájom.

Vďaka hravému štýlu a prostredníctvom zážitkov je jedným z cieľov tábora motivovať a zároveň uľahčiť pochopenie abstraktných javov a procesov vo vede. Keďže tábor sa snaží deťom priblížiť skutočnú prácu vedcov, a pre tých je často nevyhnutné používať rôzne technológie a zariadenia počas výskumu, aj počas tábora je zaradené používanie dostupných digitálnych technológií (meracie a mobilné zariadenia, digitálny mikroskop a iné), ktoré simulujú prácu vedcov nielen v laboratóriu, ale hlavne v teréne.“

Z. VČ.: Moja posledná otázka je trochu osobná… Realizujete vedecký tábor pre deti a mňa by zaujímalo ako ste sa dostali k vede vy samotná?

P. IVÁNKOVÁ: „Odjakživa ma k prírode viedol môj otec, ktorý ma učil poznávať rastlinky ešte ako predškoláčku. V škole ma k chémii priviedla moja stredoškolská pani profesorka, s ktorou som doteraz priateľka. Mnohí sa ma pýtajú prečo som nešla na medicínu? A ja si len hovorím, lebo mňa baví viac antropológia, čo sú kosti ako anatómia :-). Vyštudovala som biológiu a chémiu a robím presne to, čo ma baví. Tento tábor je výsledkom mojej práce. Túžim o vede rozprávať a približovať ju ľudom. A toto mám asi zas po mame, ktorá sa popularizáciou vedy zaoberala. Takže som asi správna kombinácia rodičov.“

Z. VČ.: Ďakujem za rozhovor a v mene redakcie, želáme Vám, ako aj deťom krásne leto a množstvo zážitkov

 

Viac informácií o vedeckom tábore VEBOR získate od organizátorov podujatia prostredníctvom e-mailu:

Petra Ivánková, Jana Cibulková

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova č. 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika

e-mail: ivankova@fns.uniba.sk, cibulkova@fns.uniba.sk

 

Rozhovor pripravila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračná foto: www.pixabay.com

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky