Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská ústredná hvezdáreň predstavila verejnosti digitálne planetárium

VEDA NA DOSAH

Bratislava: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove slávnostne uviedla do prevádzky digitálne planetárium v pondelok 9. 3. 2015. Planetárium je momentálne svojimi parametrami jediné na Slovensku.

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove prevádzkuje od roku 1983 planetárium, ktoré patrí medzi hlavné atrakcie pre návštevníkov hvezdárne. Prioritným projektom SÚH v minulom roku bola výmena projektoru planetária, ktorú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo finančnou sumou 60 000 eur. Na základe projektu sa v decembri úspešne uskutočnila výmena optomechanického planetária za digitálne, ktoré spĺňa kritériá pre kvalitnú full done projekciu. Po nutných prípravných prácach je planetárium opäť prístupné verejnosti od marca 2015.

Zdroj: Mediálny servis, referát styku s médiami  MK SR

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky