Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rastliny sú fascinujúce

VEDA NA DOSAH

Deň fascinácie rastlinami 2019

Z jedného malého semienka zasadeného do pôdy môžu vzniknúť rôznorodé zelené životy – od malých bylín až po veľké stromy, alebo od okrasných kvetov až po kultúrne plodiny, ktoré všetky živočíchy a celé ľudstvo potrebujú pre prežitie na tejto planéte. Biológovia rastlín odhadujú, že celkový počet rastlinných druhov je približne 250 000.

A práve o rastlinách, ich význame a nenahraditeľnej úlohe v živote človeka je medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“, ktorý sa prvýkrát konal v roku 2012. Aktivita organizovaná pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú vedu (EPSO) si kladie za cieľ fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo a trvalo udržateľnú produkciu výživných potravín, ako aj pre záhradníctvo, lesníctvo a produkciu rastlinných nepotravinových produktov ako papier, drevo, chemikálie, energie a liečivá. Ďalším kľúčovým posolstvom „Dňa fascinácie rastlinami“ je aj úloha rastlín v ochrane životného prostredia. Na pozadí tejto koordinovanej aktivity budeme môcť opäť vypestovať mnoho virtuálnych a neustále sa rozvíjajúcich semien, a poukázať na fakt, že rastlinná veda má a aj v budúcnosti bude mať zásadný význam pre sociálnu a environmentálnu krajinu. V roku 2019 pôjde už o piaty ročník tejto iniciatívy.

ovocie a zelenina

Každý je pozvaný zapojiť sa do tejto iniciatívy!

Slovenská republika sa k iniciatíve „Deň fascinácie rastlinami“ pripojila v roku 2013 a národným koordinačným bodom sa stalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktoré pozýva všetkých, aby sa k tejto iniciatíve pripojili.

Mnohé inštitúcie pre rastlinnú vedu, univerzity, školy, botanické záhrady a múzeá spolu s poľnohospodármi a priemyslom otvorili svoje dvere počas Dňa fascinácie rastlinami v rokoch 2012, 2013, 2015 a 2017. Počas jednotlivých ročníkoch prebiehali i rôzne diskusie či už v médiách, medzi vedcami či tvorcami metodík a stratégií. Diskutovalo sa o najmodernejšom výskume a objavoch v oblasti rastlinných vied a skúmali sa nové aplikácie, ktoré tieto rastlinné vedy môžu ponúknuť.

Deň fascinácie rastlinami je taktiež podporený celým radom podujatí vo verejných priestranstvách, divadlách, kaviarňach, centrálnych námestiach a parkoch, ktoré sú dizajnované tak, aby každý pochopil význam rastlín.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch ako koordinačný bod pozýva v termíne okolo 18. mája 2019 k organizácií atraktívnej akcie súvisiacej s rastlinami. Cieľom je prekonať rekord 1 000 podujatí, ktoré boli spoločne na celom svete organizované v roku 2017. Deň fascinácie rastlinami má oficiálny termín 18. mája a väčšina podujatí sa koná práve v tento deň, avšak celý mesiac máj je venovaný aktivitám Dňa fascinácie rastlinami.

V prípade, že máte záujem zapojiť sa do iniciatívy Dňa fascinácie rastlinami, zorganizovať nejakú aktivitu alebo akýmkoľvek spôsobom šíriť povedomie o význame rastlín v našom živote, neváhajte kontaktovať koordinačný bod pre získanie viac informácií (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., michaela.havrlentova@nppc.sk).

Oficiálna webová stránka aktivity DEŇ FASCINÁCIE RASTLINAMI

 

Informácie poskytla: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Ilustračné foto: oficiálna webová stránka aktivity DEŇ FASCINÁCIE RASTLINAMI (PR Toolbox)

Spracovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky