Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Teplo ovplyvňuje magnetické vlastnosti

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Zamysleli ste sa nad tým, že magnet môže pri určitej teplote stratiť svoje magnetické vlastnosti?

Bežné magnety ako máte doma na chladničke sú vyrobené z feromagnetického materiálu. Každý atóm v tomto materiáli sa správa ako malá magnetka (magnetický dipól). Každý dipól má svoj severný a južný pól. Kvôli vzájomnému pôsobeniu medzi atómami v kryštalickej mriežke sa atómy natáčajú rovnakým smerom a vznikajú magnetické domény, čiže malé oblasti, kde sa atómy natočia rovnako. Keď ale k feromagnetickému materiálu priložíme iný magnet, pôsobením jeho magnetického poľa sa všetky magnetické domény natočia rovnakým smerom. Rovnako natočené ostanú aj keď magnet dáme preč a vznikol nám tak nový magnet. Keď ale začneme magnet zohrievať, tak dodávame energiu kryštalickej mriežke a atómy v nej sa rozkmitajú. To spôsobí, že nie všetky atómy v doménach budú natočené rovnako. Keď magnet zohrejeme nad kritickú Curieho teplotu, magnetické domény sa rozpadnú, každý magnetický dipól sa natočí náhodným smerom a ich magnetické polia sa preto navzájom vyrušia. Magnet vtedy stratí svoje magnetické vlastnosti. Pre železo je Curieho teplota približne 770°C.

Štúdium tejto problematiky je možné na odbore:

  • fyzika

 

Autor: Mgr. Ján Bogár, P-mat n.o. a FMFI UK

Foto: https://pixabay.com/sk/

Uverejnila: ZČ

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.