Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Napätie v kľučke od dverí

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Vedeli ste, že kľučka od dverí dokáže kopnúť napätím asi 3000 V?

Každému sa už stalo, že ho kopla kľučka od dverí. Toto kopnutie je preskočenie elektrickej iskry medzi dverami a tvojim prstom. Trením dverí o koberec alebo trením rúk o sveter z umelých vlákien sa na ich povrchu hromadí elektrický náboj. Ak sa ho nahromadí dostatok, vytvorí silné elektrické pole a preskočí iskra. Tá môže preskočiť aj vo vzduchu, ktorý je celkom dobrým izolantom, ak je napätie dostatočne veľké. Prierazné napätie vzduchu je 30 kV/cm, čo znamená, že na to aby preskočila vzduchom iskra na vzdialenosť 1 cm musí byť medzi rukou a dverami napätie 30 000 V. Dvere nás kopnú, keď dáme ruku bližšie, väčšinou tak 1 až 2 mm a teda napätie musí byť cca 3000 V. Ak je vzduch vlhký tak prierazné napätie môže byť aj o 50 % nižšie, a teda iskra preskočí na dvakrát väčšiu vzdialenosť. Kopnutie od dverí je síce nepríjemné, ale nemôže nám ublížiť. V iskre je 3000 V, ale veľmi malý prúd. Preto kopnutie od dverí vážne neublíži, len popáli malú plôšku kože v mieste, kde iskra preskočila. Iskry od tvojej ruky ale môžu poškodiť niektoré drobné elektrické súčiastky ako mikroprocesory a tranzistory.

Štúdium tejto problematiky je možné na odbore:

  • fyzika

 

Autor: Mgr. Ján Bogár, P-mat n.o. a FMFI UK

Foto: http://fotky-foto.sk/

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky