Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Najlepší tím mladých fyzikov v Európe pochádza z Trenčína. Priniesli nám zlatú medailu

VEDA NA DOSAH

Na najväčšej medzinárodnej súťaži Fyziklání 2024 dominovali študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Hovoria si Pozitróny.

Tim Pozitróny: Sofia Baleková, Igor Vargovič, Matej Pučko, Tomáš Otrubčák a Patrik Slezák. Zdroj: Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Zdenka Baxová a tím Pozitróny: Sofia Baleková, Igor Vargovič, Matej Pučko, Tomáš Otrubčák a Patrik Slezák. Zdroj: Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Na najväčšej medzinárodnej tímovej súťaži Fyziklání 2024, kde sa na rýchlosť počítajú neľahké fyzikálne príklady, sa zúčastnili aj študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Ich tím s názvom Pozitróny v zahraničí hviezdil a priniesol na Slovensko zlatú medailu.

Pozitróny znejú pozitívne

Súťaž Fyziklání organizuje skupina vysokoškolských študentov FYKOS, ktorú zastrešuje Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej (MFF UK) v Prahe. Koná sa vždy vo februári a každý rok je čoraz populárnejšia. Študenti stredných škôl majú skvelú príležitosť porovnať svoje schopnosti s rovesníkmi z iných končín sveta.

Tohtoročný víťazný tím v zložení Sofia Baleková, Igor Vargovič, Matej Pučko, Tomáš Otrubčák a Patrik Slezák uspel v konkurencii takmer sto ďalších tímov z celej Európy. Názov Pozitróny sa s nimi spája od úplného začiatku a prináša im pomyselné šťastie. Hneď na prvej súťaži získali totiž 2. miesto. „Pozitróny sú antičastice elektrónov. Pre nás znie názov veľmi pozitívne aj fyzikálne pekne,“ vysvetlila dlhoročná mentorka študentov Zdenka Baxová.

Víťazný tím z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne na súťaži v Prahe. Zdroj: Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Víťazný tím z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne na súťaži v Prahe. Zdroj: Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Ako súťaž prebieha?

Účastníci súťažia v tímoch, ktoré majú maximálne päť členov. Samotná súťaž trvá tri hodiny, počas ktorých sa študenti stredných škôl snažia vypočítať čo najviac príkladov z fyziky. Zo Slovenska sa pravidelne hlási viacero škôl, no Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne má za sebou veľmi úspešnú históriu. Zásluhu nesie najmä ich vyučujúca Zdenka Baxová. Vďaka nej sa naši študenti dostali na súťaž v minulosti už dvanásť ráz a zvíťazili dohromady trikrát.

„Máme viacero tímov zo všetkých ročníkov. Vybrala som len päť najlepších a zostavila tím. Chcela by som vziať do Prahy viacerých študentov, ale sme limitovaní financiami. Našťastie o fyziku je stále záujem od študentov, ktorí chcú ísť študovať technické smery, ale aj od budúcich medikov,“ uviedla Baxová.

Príprava je náročná

Každým rokom sa zvyšujú nároky na vedomosti a prípravu študentov práve pre silnú konkurenciu zo zahraničia. Príprava na tieto typy súťaží je skutočne dlhodobá.

„Stretávam sa so študentmi každý pondelok na fyzikálnom krúžku, kde počítame fyzikálne úlohy a predvádzame experimenty. Navyše robia fyzikálne a matematické korešpondenčné semináre, chodia na sústredenia a počas prázdnin na letné školy. Ak treba, stretávame sa aj počas prázdnin buď v škole, alebo aj u nás doma. Hlavne vtedy, keď sa dostanú na celosvetové olympiády. Naposledy to bol Igor Vargovič, ktorý priniesol striebornú a bronzovú medailu z IJSO (International Junior Science Olympiad, Medzinárodná olympiáda mladých vedcov, pozn. red.),“ priblížila Baxová, ktorá za prípravu ďakuje aj kolegom na základných školách.

Študenti z gymnázia sa zúčastňujú na fyzikálnych a matematických súťažiach na Slovensku i v zahraničí pravidelne. Najbližšie ich čaká Fyzikálna olympiáda v rôznych kategóriách a pre mladšie ročníky aj IJSO a rôzne astronomické súťaže.

Zdroj: Zdenka Baxová, Quark

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky