Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na fyzike sa mi páči, že jej dôsledky vidíme aj v reálnom živote

VEDA NA DOSAH

Karin Demková

Je ešte len stredoškoláčka a fyziku už má v malíčku. Ovláda techniky merania a vyhodnocovania experimentov, dokonca si sama stavia potrebné prístroje. Spracováva projekt s názvom Granulárne látky. Karin Demková, študentka 2. ročníka Gymnázia Jura Hronca v Bratislave sa na Turnaj mladých fyzikov pripravovala v laboratóriách Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Postúpila medzi najlepších jednotlivcov a má tak šancu reprezentovať Slovensko na súťaži najlepších mladých fyzikov z celého sveta v júli v Číne. Zabojovala s experimentmi na tému Kónické kopy.

S. CIGÁŇOVÁ: Čím Ti učarovala fyzika, pre mladú slečnu to nie je veľmi typická oblasť?

K. DEMKOVÁ: Od malička som sa venovala matematickým súťažiam, od matematickej olympiády, cez pytagoriádu až po matematický korešpondenčný seminár Pikomat. K fyzike som blízko nikdy nemala. S príchodom na strednú školu sa mi však zapáčila. Zapáčilo sa mi, že je menej abstraktná a jej dôsledky vidíme aj v reálnom živote. Od mala som sa tiež venovala recitovaniu, trémou pri príhovoroch som teda nikdy netrpela a tu som získala aj základy rečníctva. Súťaž Turnaj mladých fyzikov je na mojej škole veľmi populárna a práve spája prvky fyzikálnej olympiády a prezentovania vlastných riešení.

S. C.: Priblíž nám svoj projekt s názvom Granulárne látky. Aké má ciele?

K. DEMKOVÁ: Cieľom mojej úlohy je zistiť ako rôzne parametre, či už danej granulárnej látky, podložky alebo spôsob sypania vplývajú na sypný uhol a taktiež tvar kopca.

S. C.: Čo všetko projekt rieši a aké sú očakávané výsledky?

K. DEMKOVÁ: Mojim očakávaným výsledkom bolo vytvoriť model, na základe ktorého by sme podľa vlastností vybranej partikulárnej látky boli schopní predpokladať jej sypný uhol.

S. C.: Pracovala si na ňom aj v laboratóriu STU v Bratislave, ako Ti toto prostredie pomohlo?

K. DEMKOVÁ: Laboratória na stredných školách nie sú dostatočne vybavené na uskutočnenie experimentov na získanie vlastností čiastočiek, akými sú veľkosť, kruhovitosť alebo napríklad kohézia, bez poznania, ktorých by som svoju úlohu splniť nedokázala. Som veľmi vďačná, za všetok čas, ktorí so mnou ľudia z fakulty partikulárnych látok strávili pri vysvetľovaní fungovania najrôznejších prístrojov a práce s nimi.

S. C.: Máš zaujímavé ambície dostať sa do celosvetového kola v Ázii. Aké šance dávaš tomu, že sa Ti to podarí?

K. DEMKOVÁ: Výberové kolo na medzinárodne, ktoré sa uskutoční v júli v Číne bude koncom mája. Konkurencia je veľká a je mnoho ľudí, ktorí na svojej úlohe pracovali rovnako usilovne ako ja. Akú šancu mám, neviem presne odhadnúť.

S. C.: Už minulý rok si bola na medzinárodnom kole v Singapure, aké skúsenosti si si odniesla?

K. DEMKOVÁ: Na medzinárodnom kole som si hlavne uvedomila, koľko ľudí je omnoho lepších ako ja a že ma ešte čaká veľa práce. Avšak najvýznamnejšie skúsenosti, aké som si odniesla, ani nie sú priamo z medzinárodného kola, ale z prípravy naň. Naučila som sa ako vyrábať pútavé prezentácie, ktoré za mňa odovzdajú veľkú časť informácií. A zistila som, že je omnoho lepšie spraviť prácu poriadne a len raz ako veľakrát a neefektívne. Človek takýmto prístupom ušetrí veľa času.

S. C.: Aké sú Tvoje plány na najbližších 5 rokov?

K. DEMKOVÁ: V prvom rade by som chcela dokončiť strednú školu, to mi zaberie ďalšie 2 roky. Po zmaturovaní sa budem určite hlásiť na vysokú školu, tú ešte presne vybranú nemám, určite však zostanem v oblasti vedy. 

S. C.: Ak by sme išli ešte ďalej do budúcnosti, čo plánuješ v rámci kariéry? Čomu sa chceš profesionálne venovať?

K. DEMKOVÁ: Takto ďalekú budúcnosť ešte nemám úplne rozmyslenú. Momentálne som najviac naklonená štúdiu medicíny, v oblasti ktorej by som následne aj chcela pôsobiť, či už ako lekárka alebo vo výskume.

Stredoškoláci počas letnej univerzity na Strojníckej fakulte – laboratórium súradnicového merania

*********************************************

Finále tohtoročného Turnaja mladých fyzikov sa konalo v piatok 20. 4. v Bratislave v Primaciálnom paláci. Karin Demková z Gymnázia J. Hronca v Bratislave postúpila medzi najlepších jednotlivcov. Má tak šancu reprezentovať Slovensko na súťaži najlepších mladých fyzikov z celého sveta v júli v Číne. Do medzinárodného kola v Singapure sa dostala aj minulý rok. V silnej konkurencií získal jej tím bronz. 

Karin tentokrát zabojovala s experimentmi na tému Kónické kopy, ktorý riešila v laboratóriách partikulárnych látok Ústavu procesného inžinierstva na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Univerzita podporuje mladých aktívnych stredoškolákov. Aj ďalší  nádejní vedátori majú šancu pracovať v kvalitných vedeckých laboratóriách Slovenskej technickej univerzity a pripravovať sa na vysokú školu. Stačí obrátiť sa na vedenie fakulty a urobiť si dôležité pokusy či kľúčové experimenty v laboratóriách STU. Stredoškolské laboratória nie sú vždy tak vybavené, ako tie na vysokej škole. Slovenská technická univerzita v Bratislave je preto otvorená spolupráci so študentmi. Stredoškoláci často skúmajú najmä v laboratóriách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, no otvorené sú im aj dvere laboratórií iných fakúlt. Väčšinou ide práve o výskum na súťaže, stredoškolskú odbornú činnosť či fyzikálne alebo chemické olympiády. 

O súťaži Turnaj mladých fyzikov

Turnaj mladých fyzikov je súťaž pre zväčša 5-členné družstvá stredoškolákov vo fyzike. Spája v sebe myšlienky Fyzikálnej olympiády (riešenie príkladov) s myšlienkami stredoškolskej odbornej činnosti (prezentácia riešenia nejakého problému pred odbornou porotou). Úlohou súťažiacich je každý rok vypracovať 17 náročných úloh z rôznych oblastí fyziky tak, aby ich mohli prezentovať pred odbornou porotou.

Úlohy sú dopredu dané, známe všetkým družstvám, každé teda rieši rovnaké problémy. Na samotnej súťaži (ktorej každoročne predchádza odborné sústredenie) družstvo nielen prezentuje niekoľko úloh, ale rovnako aj oponuje riešenia iných družstiev. Študenti sa tak učia nielen fyzike, ale získavajú ostrohy aj v často tvrdých odborných debatách, naučia sa správne prezentovať svoje výsledky a objektívne hodnotiť výsledky iných.

Súťaž hodnotí odborná porota, ktorá prihliada nielen na kvalitu vypracovania príkladov, ale aj na schopnosť odhaľovať klady a zápory riešení iných a viesť relevantnú diskusiu. Najlepšie družstvo, zväčša doplnené o jedného alebo dvoch študentov z iných družstiev, reprezentuje Slovenskú republiku na medzinárodnom kole, kde sa zúčastňuje v posledných rokoch okolo 20 krajín. V roku 2001 sa podaril Slovensku nevídaný úspech, keď družstvo v zložení kapitán: Tomáš Polák, súťažiaci: Anna Franeková, Tomáš Kulich, Ľuboš Bosák a Michal Michalčík dokázali vyhrať a získať tak pre Slovensko prvýkrát v histórii putovnú vlajočku víťaza IYPT (International Young Physics Tournament).

 

Fotografie a časť informácií poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Rozhovor poskytla: Karin Demková

Spracovala a zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky