Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodné majstrovské triedy z časticovej fyziky priťahujú študentov na celom svete

VEDA NA DOSAH

Každý rok na jar pozývajú výskumné ústavy a univerzity po celom svete stredoškolákov na jednodenný program, aby si vyskúšali prácu na špici základného výskumu. Majstrovské triedy z časticovej fyziky ponúkajú študentom možnosť stať sa na jeden deň časticovým fyzikom a analyzovať skutočné dáta z Veľkého hadrónového kolajdera LHC v CERNe. V tomto roku sú majstrovské triedy organizované od 25. februára do 2.  apríla a pritiahnu študentov zo 42 krajín z celého sveta.

Otvárame okná špičkovej fyziky mladým výskumníkom.

Časticová fyzika je jednou z najdôležitejších rýchlo sa rozvíjajúcich oblastí vedy. Objav Higgsovho bozónu na LHC v lete roku 2012 vyvolal veľkú mediálnu odozvu a viedol k veľkému záujmu verejnosti. Medzinárodné majstrovské triedy (Masterclasses) sú odpoveďou na tento záujem a ponúkajú stredoškolákom možnosť zakúsiť túto oblasť špičkového výskumu vo fyzike: môžu pracovať s aktuálnymi dátami z experimentov na LHC. Hlavnou myšlienkou je umožniť študentom pracovať čo najviac tak, ako skutoční vedci. 

„Študenti pri práci priamo s časticovými fyzikmi zistia, ako skutočne vyzerá vedecká práca. V Masterclasses pričuchnú k tomu, ako funguje moderný výskum vo fyzike,” hovorí Michael Kobel, profesor fyziky na Technickej univerzite v Drážďanoch a garant celého programu. Štyri experimenty – ATLAS, CMS, ALICE, a LHCb – sprístupnili svoje dáta na edukačné účely v rámci tohto programu. Študenti skúmajú výsledky zrážok častíc, ktoré lietajú v 27-kilometrovom urýchľovači rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla. K dispozícii je široká škála úloh. Účastníci napríklad znovuobjavia intermediálny bozón Z alebo štruktúru protónu, rekonštruujú „podivné častice“ alebo merajú dĺžku života častice D0. Jedným z ťahákov podujatia je hľadanie Higgsových bozónov. Experimenty ATLAS a CMC poskytli záznamy zrážok so skutočnými kandidátmi na Higgsov bozón, takže študenti majú možnosť identifikovať túto vzácnu, nepolapiteľnú a veľmi krátko žijúcu časticu.

VIAC INFORMÁCIÍ NA STRÁNKE PODUJATIA

Autor:  Medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou, Žilinská univerzita v Žiline

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky