Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu bola ocenená Ing. Denisa Cagardová

VEDA NA DOSAH

Ing. Denisa Cagardová

Pochvalným uznaním dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu bola ocenená Ing. Denisa Cagardová. Oslavy Medzinárodného dňa študentov sú každoročne sprevádzané oceňovaním najlepších študentov fakulty.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako ste reagovali na zisk tohto ocenenia?

D. CAGARDOVÁ: Ocenenie ma veľmi prekvapilo, pretože som nemala informáciu o získavaní týchto cien v mojom ročníku. Bola som, samozrejme, príjemne prekvapená a potešilo ma, že som sa stala jednou z ocenených študentov na fakulte.

S. C.: Za čo konkrétne ste boli ocenená?

D. CAGARDOVÁ: Bola som ocenená za mimoriadne plnenie študijných povinností, mimoriadny výsledok v oblasti výskumu a činnosť v prospech fakulty v akademickom roku 2017/2018. Týka sa to najmä úspešného absolvovania skúšok v rámci doktorandského štúdia, počtu publikácií a toho, že som tajomníčkou Akademického senátu FCHPT STU.

S. C.: Čo študujete a prečo ste si vybrali práve tento odbor?

D. CAGARDOVÁ: Študujem kvantovú chémiu na Katedre chemickej fyziky. Tento odbor som si vybrala, pretože ma zaujala komplexnosť riešenia problémov, ktoré je možné kvantovým prístupom študovať. Rapídny progres techniky a počítačov v dnešnej dobe dostáva do popredia počítačové modelovanie rôznych systémov, simulácie zložitejších procesov a kvantová chémia tak poskytuje predikcie a teoretické modely pre praktické použitie. Toto je tiež jeden z dôvodov, prečo ma táto oblasť chémie zaujíma. Vidím v nej veľký potenciál do budúcna a práve preto sa určite budem snažiť o získanie ďalších nových poznatkov pre úspešné pokračovanie v mojej vedeckej činnosti.

ocenená Ing. Denisa CagardováS. C.: Čo vás najviac baví v rámci vášho štúdia?

D. CAGARDOVÁ: V rámci môjho štúdia nemám vybranú konkrétnu vec, ktorá ma baví najviac. Počas doktorandského štúdia sa veľmi apeluje na vedeckú, ako i pedagogickú činnosť. V oblasti pedagogiky ma teší práca so študentmi, ako aj nadobúdanie ďalších skúseností s prácou s mladými ľuďmi. Kvantová chémia je veľmi náročná oblasť chémie, preto je veľmi dôležité sa stále vzdelávať, vymýšľať nové prístupy k riešeniu problémov  a to je tá najťažšia časť štúdia. O to viac ma teší, keď sa posúvam dopredu a prichádzam k novým vedomostiam. Veľmi dôležitou výhodou pre mňa je aj možnosť cestovať kvôli rôznym zahraničným spoluprácam a konferenciám. Jednoducho, celé doktorandské štúdium je pre mňa prínosom, preto ma na ňom baví takmer všetko.

S. C.: Odporučili by ste aj ostatným študovať to? Prečo?

D. CAGARDOVÁ: Na inžinierskom stupni štúdia som začala študovať odbor fyzikálna chémia, ktorá vo svojej náplni obsahuje nielen predmety spojené so spektrálnymi metódami, ale aj s kvantovou chémiou. Štúdium bolo veľmi zaujímavé, fyzikálna chémia je jednou z oblasti chémie, ktorá je využiteľná naozaj všade, a preto by som ju určite odporučila študovať aj ďalším študentom. Ja som sa rozhodla pre ďalšie štúdium kvantovej chémie, ktoré bolo pre mňa zaujímavejšie a, ako som už spomenula, vďaka svojej komplexnosti študovať takmer akékoľvek systémy si myslím, že si každý príde na svoje. Ja sa konkrétne zameriavam a snažím sa kvantovochemicky popísať najmä organické materiály využiteľné v optoelektronike.

S: C.: Kde sa vidíte za 5 rokov? Aké máte plány v rámci vašej budúcej kariéry?

D. CAGARDOVÁ: Kde sa vidím o 5 rokov? To je ťažká otázka, kladiem dôraz najmä na prítomnosť a snažím sa o čo najlepšie dosiahnutie vedeckých výsledkov v spolupráci s mojimi kolegami, pričom pedagogika je pre mňa (dúfam, že aj pre študentov) len prínosom. Vzhľadom na moju snahu o čo najúspešnejšie štúdium by som veľmi rada ostala v oblasti vedy a výskumu, pokračovala v štúdiu kvantovej chémie a zostala tak pôsobiť na našej fakulte. Uvidíme ale, čo mi budúcnosť ponúkne. Určite chcem na sebe pracovať čo najviac a prispieť aspoň malou kvapkou do sveta vedy.

 

Rozhovor a foto poskytla: Ing. Denisa Cagardová

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky