Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Úspech slovenských gymnazistov na 51. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiády v Paríži

Marta Bartošovičová

Andrej Kovács zo Slovenska je jedným z ocenených na 51. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiády

Medzinárodná chemická olympiáda (International Chemistry Olympiad – IChO) je vyvrcholením stredoškolských chemických súťaží. Stovky najúspešnejších riešiteľov si na nej merajú sily v praktických i teoretických úlohách v odbore Chémia. Reprezentanti Slovenska dosiahli historicky mimoriadny úspech. Získaním dvoch zlatých a dvoch strieborných medailí sa zaradili za veľmoci, akými sú Rusko, Spojené štáty americké, Čína a Kórea.  

51. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa konal v Paríži, metropole Francúzska, v dňoch 21. – 30. júla 2019 za účasti vyše tristo súťažiacich z osemdesiatich krajín sveta. 

Reprezentanti Slovenskej republiky

Súťažný tím Slovenskej republiky tvorili štyria najúspešnejší účastníci republikového kola Chemickej olympiády v kategórii A: Andrej Kovács, Peter Rukovanský, Samuel Novák a Michal Chovanec. Naši reprezentanti sa na súťaž intenzívne pripravovali nielen v školskom prostredí, ale aj počas dvoch 5-dňových a jedného 3-dňového výberového sústredenia v mesiacoch apríl až jún 2019. Absolvovali náročnú špecializovanú prípravu, ktorej organizátorom boli Slovenská komisia Chemickej olympiády s Iuventou, v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Odborným garantom Chemickej Olympiády je Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied.

Súťažné úlohy

Súťaž v roku 2019 pozostávala z riešenia náročných praktických a teoretických úloh. Praktické úlohy boli tri: zelená oxidácia nitrobenzaldehydu ozónom, rekryštalizácia a TLC analýza produktu; kolorimetrické stanovenie obsahu železa vo víne;  jodometrické stanovenie oxidu siričitého vo víne.

V teoretickej časti súťažiaci riešili deväť úloh, a to z oblasti analytickej, anorganickej, fyzikálnej a organickej chémie. Týkali sa porovnania teoretických modelov konjugácie v butadiéne; výroby vodíka elektrolytickým a fotokatalytickým štiepením vody; chémie chloridu strieborného; identifikácie zlúčenín dvoch neznámych kovov v zlúčeninách a chémie jódu; tvorby a fotochemického riadenia nanostroja na báze cyklodextrínu a azobenzénu; syntézy a charakterizácie blokového kopolyméru; prípravy, vlastností a elektrochemického riadenia pohybu kruhov katenánu; identifikácie a syntézy inozitolov;  syntézy liečiva levobupivakaínu.

Úspech slovenského tímu

Súťažiaci zo Slovenska s medailami (zľava): Michal Chovanec, Peter Rukovanský, Andrej Kovács a Samuel Novák

Súťažiaci zo Slovenska s medailami (zľava): Michal Chovanec, Peter Rukovanský, Andrej Kovács a Samuel Novák

Celkovo bolo na 51. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiáde v Paríži udelených 37 zlatých medailí, 64 strieborných medailí, 95 bronzových medailí a 23 čestných uznaní. V konkurencii 309 súťažiacich z osemdesiatich krajín sveta všetci štyria reprezentanti Slovenska získali medailové umiestnenia.

Zlatú medailu získali: Andrej Kovács z Gymnázia J. Hronca Bratislava a Peter Rukovanský z Gymnázia Nové Zámky. Striebornú medailu získali: Samuel Novák z Gymnázia Poštová, Košice a Michal Chovanec  z Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza. V neoficiálnom poradí medailovej úspešnosti sa Slovensko umiestnilo na vynikajúcom 5. – 8. mieste, najlepšie v doterajšej histórii Medzinárodnej chemickej olympiády. Andrej Kovács zároveň získal ocenenie za najlepšie vyriešenú praktickú časť úloh.

Andrej Kovács (vpravo) pri vyhlásení absolútnych víťazov a najlepšie vyriešených teoretických a praktických úloh

Andrej Kovács (vpravo) pri vyhlásení absolútnych víťazov a najlepšie vyriešených teoretických a praktických úloh

Za výborné výsledky vďačíme talentu a pracovitosti súťažiacich, učiteľom na gymnáziách, ktorí ich podchytili a venovali sa im (prof. Gancznerová z Bratislavy, prof. Balina a prof. Ihnátková z Košíc a prof. Kozák z Prievidze), ako aj pedagógom z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorí im pomáhali v príprave na súťaž. Nemalú úlohu v podchytení talentovaných chemikov má tiež Letná škola chémie, podporovaná najmä Slovnaftom, a. s.

Tohoroční reprezentanti získavali skúsenosti aj na 53. Medzinárodnej Mendelejevskej olympiáde (21. – 27. apríla 2019 v Petrohrade, v Ruskej federácii), odkiaľ tiež priniesli 4 medaily, jednu striebornú (Andrej Kovács) a tri bronzové (Peter Rukovanský, Samuel Novák a Michal Chovanec).

Slovenská delegácia na 51. MChO (zľava dole): Miroslav Kozák, Martin Putala, Erik Szabó, Jela Nociarová; (zľava hore) Michal Chovanec, Peter Rukovanský, Andrej Kovács a Samuel Novák

Slovenská delegácia na 51. MChO (zľava dole): Miroslav Kozák, Martin Putala, Erik Szabó, Jela Nociarová; (zľava hore) Michal Chovanec, Peter Rukovanský, Andrej Kovács a Samuel Novák

Členmi medzinárodnej poroty, ktorá riešila preklad a opravu úloh a riešení, boli doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (vedúci delegácie, člen Riadiaceho výboru IChO, UK v Bratislave), RNDr. Erik Szabó, PhD., (UK v Bratislave), Mgr. Jela Nociarová (UK v Bratislave) a PaedDr. Miroslav Kozák (Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza).

Z histórie Medzinárodnej chemickej olympiády

Prvá Medzinárodná chemická olympiáda (IChO) sa uskutočnila v Prahe v dňoch 18. – 21. 6. 1968 v bývalej Československej socialistickej republike. Spočiatku sa medzinárodnej olympiády zúčastňovali iba krajiny východného bloku, ale 12. ročník v roku 1980 sa už konal v Rakúsku. Počet účastníckych krajín postupne rástol, v roku 2018 sa olympiády zúčastnili tímy z 82 krajín všetkých obývaných kontinentov. Po prvý raz bol prekonaný počet 300 súťažiacich.

Bratislava hosťovala IChO už trikrát. Po 9. ročníku v roku 1977 a 17. ročníku v roku 1985, malo Slovensko česť usporiadať jubilejný 50. ročník prestížnej olympiády. Slovensko sa už tradične umiestňuje na Medzinárodnej chemickej olympiáde v prvej tretine poradia zúčastnených krajín. V ére samostatnosti SR získalo 10 zlatých, 39 strieborných, 37 bronzových medailí a 2 čestné uznania. Uvedená štatistika sa po vyhlásení výsledkov 51. ročníka IChO zvyšuje o dve zlaté a dve strieborné medaily, ako aj o ocenenie za najlepšie vyriešenú praktickú časť.

Niektorí z bývalých úspešných olympionikov pôsobia dodnes na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Príspevok slovenských chemikov pre rozvoj Medzinárodnej chemickej olympiády ocenila aj medzinárodná porota, ktorá v roku 1994 odsúhlasila, aby Medzinárodné informačné centrum pre IChO malo sídlo v Bratislave. Slovensko má zastúpenie aj v Riadiacom výbore IChO.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie poskytol: doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády

Zdroje a fotozdroj: https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8364

https://www.minedu.sk/historicky-uspech-slovenskych-ziakov-na-medzinarodnej-chemickej-olympiade/

Úvodné foto a ďalšie informácie: https://icho2019.paris/en/

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky