Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prvky okolo nás

Martina Pitlová

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2019 / fotografická súťaž

Chémia je všade okolo nás a má veľmi dôležitý význam v našom živote. Neoddeliteľne sa s ňou spája meno jedného svetoznámeho vedca – Dmitrija Ivanoviča Mendelejeva – tvorcu pôvodnej periodickej tabuľky prvkov. Tabuľka, ktorú asi nikomu netreba predstavovať, tento rok oslavuje 150. výročie svojho vzniku a práve pri tejto príležitosti sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 uskutoční fotografická súťaž na tému „Prvky okolo nás“.

Dôležitosť chémie potvrdzuje aj fakt, že je označovaná ako „centrálna veda“. Chémia totiž prepája a skúma spojenie s ostatnými prírodnými vedami akými sú fyzika, biológia, farmácia, bioinformatika, geológia, materiálová veda či nanotechnológia. S chémiou sa neoddeliteľne spája meno svetoznámeho vedca Mendelejeva. Tento významný ruský chemik je tvorcom pôvodnej periodickej tabuľky prvkov, ktorá oslavuje 150. výročie svojho vzniku. A práve pri tejto príležitosti Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlásilo ako tému fotografickej súťaže „Prvky okolo nás“.

Svoje práce môžete posielať do 4. 10. 2019

7. ročník súťaže a minuloročný experiment

Témou minulého ročníka bol „Môj experiment“V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa v roku 2019 uskutoční 7. ročník fotografickej súťaže. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. V minulom roku v rámci témy „Môj experiment“ študenti prezentovali prípravu a realizáciu svojho experimentu. Jedna z ocenených Jarmila z Košíc danú tému vyjadrila fotografiou Tajomné prepojenie medzi bunkami výstelky centrálneho kanála miechy a cievami.

V tohtoročnej téme „Prvky okolo nás“ môžu študenti, doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov prezentovať využitie chemických prvkov a ich zlúčenín v každodennom živote  ako aj v predmetoch, ktoré sú pre nás potrebné. Ak radi fotíte a téma vás zaujala, zapojte sa do našej súťaže! Svoje práce môžete posielať do 4. 10. 2019, pravidlá či postup prihlásenia príspevku nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Fotografická súťaž.

Fotografická súťaž je tento rok vyhlásená v nasledovných kategóriách:

  1. Šudenti stredných škôl
  2. Študenti vysokých škôl
  3. Doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov

 

Ak vás baví chémia a chcete sa o nej dozvedieť viac, prečítajte si o nej zaujímavé články pod tagom

# CHÉMIA

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky