Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pochvalné uznanie dekana FCHPT STU si odniesla Bc. Kinga Bedeová

VEDA NA DOSAH

Bc. Kinga Bedeová

Pochvalné uznanie dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. bolo udelené Bc. Kinge Bedeovej, a to za mimoriadne plnenie študijných povinností a ďalšie aktivity. Oslavy Medzinárodného dňa študentov sú každoročne sprevádzané oceňovaním najlepších študentov fakulty.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako ste reagovali na zisk tohto ocenenia?

K. BEDEOVÁ: Najprv ma to prekvapilo, ale samozrejme som bola šťastná. Cítila som sa veľmi poctená, pretože toto uznanie dekana predstavuje všetku tú vkladanú energiu a voľný čas, ktorými som ja a moji ocenení spolužiaci mohli prispieť k reputácii našej školy.

S. C.: Za čo konkrétne ste boli ocenená?

K. BEDEOVÁ: Bola som ocenená „za mimoriadne plnenie študijných povinnosti v akademickom roku 2017/2018”, na základe študijného priemeru (1,00).

Čo študujete a prečo ste si vybrali práve tento odbor?

K. BEDEOVÁ: Študujem biotechnológiu a keď všetko pôjde podľa plánu, tak v máji obhajujem svoju diplomovú prácu, ktorú píšem o šumivých vínach. Počas posledného roka štúdia na strednej škole som navštívila kariérnu poradkyňu, ktorá mi odporučila práve odbor biotechnológie a potravinárskej technológie, na ktorú som si nakoniec podala prihlášku. Úprimne, nikdy by som si nemyslela, že raz sa zo mňa stane inžinierka.

S. C.: Čo vás najviac baví v rámci vášho štúdia? Odporučili by ste tento odbor študovať ostatným?

K. BEDEOVÁ: Najviac ma baví spoznanie nových technológií, ktoré mi umožnia lepšie pochopiť, ako vedecký sektor funguje a postupne sa rozvíja.

Ohľadom štúdia, túto fakultu by som jednoznačne odporučila tým žiakom, ktorí by sa radi vzdelávali a majú záujem o vytvorenie niečoho nového a inovatívneho v oblasti chemickej technológie. V neposlednom rade tu učia fakt špičkoví profesori a odborníci, od ktorých som sa aj ja naučila množstvo zaujímavých vecí.

S. C.: Kde sa vidíte o 5 rokov? Aké máte plány v rámci vašej budúcej kariéry?

K. BEDEOVÁ: Hoci študujem biotechnológiu, v poslednej dobe ma čoraz viac baví potravinárska technológia, predovšetkým vývoj rastlinných (plant-based) produktov. Týmto smerom by som chcela pokračovať v budúcnosti.

 

Rozhovor a foto poskytla: Bc. Kinga Bedeová

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky