Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pochvalné uznanie dekana FCHPT STU patrí Ing. Petre Artzovej

VEDA NA DOSAH

Ing. Petra Artzová

Za mimoriadne plnenie študijných povinností a ďalšie aktivity patrí pochvalné uznanie dekana prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. Ing. Petre Artzovej. Oslavy Medzinárodného dňa študentov sú na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) každoročne sprevádzané oceňovaním najlepších študentov fakulty.

Prinášame vám rozhovor s vybranou študentkou, ktorá získala pochvalné uznanie dekana.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako ste reagovali na zisk tohto ocenenia?

P. ARTZOVÁ: Žiadne ocenenie som neočakávala, preto som bola veľmi prekvapená. Príjemne prekvapená, že to, čo som robila počas štúdia, malo nejaký zmysel.

S. C.: Za čo konkrétne ste boli ocenená?

P. ARTZOVÁ: Bolo to konkrétne pochvalné uznanie dekana za mimoriadne plnenie študijných povinností (ukončenie Ing. štúdia s priemerom 1.0), výsledky dosiahnuté v študentskej vedeckej a odbornej činnosti a za činnosť v prospech fakulty za rok 2017/2018.

S. C.: Čo ste študovali a prečo ste si vybrali práve tento obor?

P. ARTZOVÁ: Študovala som Automatizáciu a informatizáciu v chémii a potravinárstve na FCHPT, ktorú som v roku 2018 úspešne ukončila ako Ing. s vyznamenaním. Pred výberom samotnej vysokej školy som nemala žiadne konkrétne požiadavky, plánovala som nastúpiť na ekonomickú univerzitu, avšak STU FCHPT mala druhé kolo prijímacieho konania, kde sa objavil daný odbor (Bc. odbor – automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve) a už bolo rozhodnuté. Postupom času sa tento odbor ukázal ako veľmi perspektívny, pretože už v dnešnej dobe je možné vidieť automatizáciu okolo nás a v blízkej budúcnosti sa ešte viac rozšíri. Je veľmi dôležite, aby sa tento odbor rozšíril, pretože je nedostatok absolventov v tomto obore.

inžinierske štátnice Petry Artzovej

S. C.: Čo vás najviac bavilo v rámci vášho štúdia?

P. ARTZOVÁ: Nedá sa konkretizovať, čo ma bavilo viac a čo menej. Mali sme praktické aj teoretické ukážky z rôznych oblastí automatizácie a informatizácie. Určite môžem však vyzdvihnúť kolektív ľudí, či už profesori, učitelia, doktorandi, ale aj študenti vytvárali správnu atmosféru na ústave, napomáhali, ako sa len dalo a boli a stále sú veľmi priateľskí a nápomocní.

S. C.: Odporučili by ste aj ostatným študovať to? Prečo?

P. ARTZOVÁ: Určite odporúčam študovať tento odbor vzhľadom na jeho budúcnosť, pretože študovať vedu a techniku má v dnešnej dobe veľmi veľký význam. Absolvent sa môže uplatniť v priemysle, doma alebo v zahraničí, keďže materiály, ktoré sme mali k dispozícii, boli viacjazyčné, práve kvôli potrebe znalosti cudzieho jazyka.

S. C.: Kde sa vidíte za 5 rokov? Aké máte plány v rámci vašej budúcej kariéry?

P. ARTZOVÁ: Toto je veľmi ťažká otázka. Práve som ukončila Ing. štúdium, po ktorom som hneď nastúpila na doktorandské štúdium práve u nás na ústave. Preto si myslím, že najbližšie 4 roky strávim na FCHPT STU a budem pokračovať vo výskume a rozvíjať svoje vedomosti hlbšie. No a neskôr sa uvidí, či ostanem ďalej na fakulte alebo sa vyberiem do sveta.

 

Rozhovor a foto poskytla: Ing. Petra Artzová

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky