Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ing. Dária Nitrayová získala pochvalu od dekana FCHPT STU

VEDA NA DOSAH

Ing. Dária Nitrayová

Pochvalné uznanie dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. bolo udelené Ing. Dárii Nitrayovej. Ocenenie získala za mimoriadne plnenie študijných povinností a činnosť konanú v prospech fakulty v minulom akademickom roku (teda 2017/2018).

„Určite som bola rada, že vedenie fakulty ocenilo prácu, ktorú robím aj nad rámec svojich povinností,“ hovorí na margo ocenenia Ing. Dária Nitrayová, študentka doktorandského štúdia, kde sa venuje organickej chémii. „Organiku som si vybrala preto, lebo z určitého pohľadu sa na ňu môžete pozerať ako na detektívku – skúmate, čo vám v reakčnej zmesi vzniklo (niekedy namiesto predpokladaného produktu), ako najlepšie produkt vyčistiť, resp. zmenou akej podmienky dosiahnete lepší výťažok. V organickej chémií musí byť človek kreatívny a spájať už získané skúsenosti s novými problémami, aby dospel k ich riešeniu.“

Okrem práce v laboratóriu je Ing. Dária Nitrayová rada, že v rámci doktorandského štúdia má možnosť učiť. Veľmi ju baví vysvetľovať študentom fakulty, no i širokej verejnosti, v rámci akcií ako je Týždeň otvorených dverí FCHPT, CHEMSHOW či Noc Výskumníkov princíp chemických experimentov a ešte viac ju vraj baví s chemickými nadšencami o týchto princípoch diskutovať.

„Myslím, že záleží vždy na povahe človeka, resp. na tom, čo ho baví a napĺňa ho. Ak niekoho zaujíma chémia, nevidím problém v tom, aby sa jej venoval. Konkrétne odvetvie chémie by si mal ale každý vybrať sám podľa toho, či ho zaujíma napríklad nové molekuly syntetizovať, či by chcel skôr počítať parametre technologických zariadení dôležitých pre chemické prevádzky alebo testovať vplyv molekúl na živé organizmy,“ uvádza ocenená študentka.

A čo budúcnosť? Ing. Dária Nitrayová by sa najradšej videla s úspešne obhájeným PhD. titulom, no to je budúcnosť tak štyri roky dopredu. „V rámci štúdia by som si určite chcela vyskúšať štúdium v zahraničí, prípadne zahraničnú odbornú stáž. Po obhájení titulu by som nejaký čas ešte rada ostala na fakulte učiť a potom sa uvidí, to už je hudba ďalekej budúcnosti.“

Oslavy Medzinárodného dňa študentov sú na STU každoročne sprevádzané oceňovaním najlepších študentov fakulty.

 

Informácie a foto poskytla: Ing. Dária Nitrayová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky