Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Využitie sekvenovania novej generácie v poľnohospodárstve

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: rastliny; Pixabay.com

Metóda NGS (Next Generation Sequencing) je v súčasnej dobe najmodernejšou technológiou čítania DNA. Je založená na možnosti realizácie paralelnej sekvenačnej analýzy veľkého množstva DNA fragmentov. Rôzne aplikácie NGS sa už využívajú nielen v rámci výskumu, ale aj v laboratórnej diagnostike mnohých geneticky podmienených ochorení. Týka sa to aj rastlín.

Projektom Využitie sekvenovania novej generácie pre štúdium a diagnostiku vírusových chorôb rastlín v poľnohospodárstve (Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture) sa zaoberá tím pracovníkov z Biomedicínskeho centra SAV. Zodpovedným riešiteľom je Ing. Miroslav Glasa, PhD.

Cieľom akcie je koordinovať a zvýšiť možnosť využívania NGS technológii v Európe pre štúdium a diagnostiku či detekciu vírusových ochorení rastlín s vegetatívnym rozmnožovaním, semien a sadeníc. „Problematika vírusových ochorení rastlín je v dnešnej dobe veľmi aktuálna a jej riešenie je potrebné, keďže ochorenia rastlín spôsobené vírusmi sú hlavným celosvetovým ekonomickým problémom poľnohospodárstva. Rastúci význam vegetatívneho množenia rastlín a globálna intenzifikácia rastlinnej výroby zvýšili riziko rozšírenia vírusových ochorení v Európe. NGS umožňuje rýchlu a spoľahlivú detekciu vírusov prítomných v rastline (indexing),“ uvádzajú realizátori projektu.

Indexing podľa nich umožňuje vývoj inovatívnych, na vedomostiach založených riešení pre rastlinnú výrobu. „Rôznorodé, multidisciplinárne zloženie konzorcia umožňuje nákladovo efektívny výskum a vybudovanie silnej pan-európskej vedomostnej siete pre lepšiu kontrolu už popísaných, objavujúcich sa a exotických vírusových ochorení rastlín. Prínosom akcie budú nové vedecké poznatky o málo popísaných vírusových ochoreniach rastlín, rozvoj efektívnej kontroly sadeníc a zlepšenie karanténnych postupov. Akcia uplatňuje stratégiu EÚ o integrovanej ochrane rastlín a ochrane proti rastlinným patogénom a prispieva k zlepšeniu produkcie potravín.“

Realizácia projektu Využitie sekvenovania novej generácie pre štúdium a diagnostiku vírusových chorôb rastlín v poľnohospodárstve siaha do obdobia 9. 3. 2015 – 8. 3. 2019.

 

Zdroj informácií:

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=198

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

 

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky