Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vybrané esenciálne oleje a ich antibakteriálny účinok na kmene MRSA

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: esenciálny olej; Pixabay.com /Mareefe/

Rezistencia mikroorganizmov Staphylococcus aureus na antibiotiká sa stále zvyšuje. Alternatívnym riešením v oblasti medicíny je využitie prírodných produktov, esenciálnych olejov s antibakteriálnym účinkom. Cieľom práce Vybrané esenciálne oleje a ich antibakteriálny účinok na kmene MRSA (Selected essential oils and their antibacterial effect against strains MRSA) od Silvii Porubčanovej a jej školiteľky Libuši Lengyelovej, Katedra botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre bolo najprv vypracovať metodiku vhodnú na zisťovanie baktericídneho efektu troch vybraných esenciálnych olejov, gáfrovníka lekárskeho, čajovníka austrálskeho a dúšky tymiánovej na baktérie S. aureus a neskôr použiť túto metodiku na detekciu baktericídneho pôsobenia olejov na kmene MRSA (S. aureus rezistentný na methicillin). Ide o pôvodcov veľmi závažných nozokomiálnych infekcií. Realizátorky projektu sledovali a porovnávali antibakteriálny efekt zvolených olejov na MRSA.

„V medicíne môžeme definovať rezistentný mikroorganizmus ako organizmus, ktorý nie je zničený určitou inhibičnou koncentráciou antibakteriálnej látky. Niektoré druhy baktérií nesú prirodzenú odolnosť voči určitým skupinám antiinfekčných liečiv, pretože nemajú cieľové miesto pre antibiotikum, sú pre antibiotikum nepriepustné alebo ju dokážu svojím enzymatickým vybavením inaktivovať. Existujú však mikroorganizmy, ktoré disponujú sekundárnou, získanou rezistenciou. S rýchlym rozvojom širokého spektra antibiotík sa ukazuje, že baktérie majú schopnosť veľmi ľahko si vybudovať rezistenciu na každú novú látku, ktorá sa vyskytne. Veľmi dobrým príkladom je Staphylococcus aureus. Stúpajúca rezistencia spojená so spomaleným objavovaním antibiotík v boji voči odolným kmeňom S. aureus je vážnou hrozbou pre liečbu život ohrozujúcich infekcií,“ uvádzajú autorky.  

Počas experimentálneho výskumu testovali baktericídny efekt esenciálnych olejov gáfrovník lekársky, čajovník austrálsky a dúška tymiánová na kmene rezistentné na methicillin (MRSA). „V našej práci sme testovali antibakteriálny účinok troch esenciálnych olejov na kmene MRSA. U každého kmeňa sme spočítavali vyrastené izolované kolónie po aplikácii jednotlivých esenciálnych olejov (EO). Vychádzali sme z faktu, že 1ml použitého oleja je 35 kvapiek. Z toho sme si vypočítali objemové % 1 – 10 aplikovaných kvapiek.“

Vypracovali metodiku vhodnú na testovanie antibakteriálneho efektu troch vybraných esenciálnych olejov na S. aureus – na kmene rezistentné na methicillin. Pri testovaní antibakteriálneho účinku EO na kmene MRSA dospeli k záveru, že na úplné zlikvidovanie MRSA kmeňa č. 8 nestačilo ani 10 kvapiek EO gáfrovníka lekárskeho, na rozdiel od EO dúška tymiánová, kedy stačili 2 kvapky tohto oleja na úplné zneškodnenie MRSA. „EO dúška tymiánová vykazovala zo všetkých troch olejov najlepší baktericídny efekt. Nakoniec sme štatistickou metódou Anova v MS Excel porovnaním antibakteriálneho účinku dvojíc esenciálnych olejov na MRSA zistili, že z dvojice EO gáfrovníka lekárskeho a čajovníka austrálskeho pri testovaní na MRSA kmene bol štatisticky významný rozdiel opäť v prospech čajovníka pri viacerých riedeniach (s 1, 2, 3, 4, 5 a 6 kvapkami).“

Napokon porovnali dvojice olejov medzi sebou štatistickou metódou Anova v MS Excel. Absolútne najsilnejší baktericídny účinok vykazoval EO dúška tymiánová.

Na základe výsledkov experimentov dospeli autorky k záveru, že i použitie EO ako alternatívne riešenie by bolo dnes v čase tzv. „postantibiotickej éry“ vhodné na spomalenie zvyšovania a šírenia rezistencie S. aureus na antimikrobiálne látky, ktorého príčinou je veľmi časté podávanie antibiotík v nemocničných, ale i ambulantných zariadeniach s negatívnym dopadom na ľudský organizmus. Vo veterinárnej medicíne sa EO už používajú. „Pri použití u ľudí treba vziať do úvahy i opačné hľadisko, a to, že EO sú veľmi, veľmi koncentrované rastlinné chemické látky, ktoré môžu byť vo vysokých koncentráciách aj toxické. Je potrebné preto preskúmať aj toxicitu na ľudský organizmus a potom určiť presnú koncentráciu vhodnú na podávanie. Doteraz sa EO používajú hlavne zvonka alebo difúziou inhaláciou. Napr. gáfrový či eukalyptový olej nájdeme v komerčných liekoch proti kašľu a mastiach na svalové bolesti,“ uzavreli autorky.

Príspevok vyšiel v rámci zborníka Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

autori príspevku: Silvia Porubčanová; Školiteľ: Libuša Lengyelová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Mareefe/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky