Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Povedali sme si, že zo seba dáme maximum

Monika Tináková

Miriam Tereza Feretová a Samuel Smoter na súťaži Intel ISEF 2017

Tento prístup priniesol dvom 17-ročným gymnazistom úspech na celosvetovej súťaži Intel ISEF 2017 (Intel International Science and Engineering Fair). Samuel Smoter z Prešova a Miriam Tereza Feretová z Bretejoviec získali 1. miesto v kategórií CAST Award (China Association for Science and Technology) – špeciálna cena a 2. miesto v kategórií Animal Sciences – hlavná cena. Medzinárodná súťaž v Los Angeles im priniesla aj špeciálnu odmenu – pomenovali po nich dva asteroidy. 

M. HUCÁKOVÁ: S akým projektom ste uspeli a zaujali medzinárodnú porotu?

MIRIAM A SAMUEL: Náš projekt sa zaoberá potenciálnym využitím prírodných éterických olejov ako biorepelentov v prevencii pred kliešťami. Skúmali sme konkrétne dva rody – Dermacentor a Haemaphysalis. Cieľom nášho projektu bolo vytvoriť prírodnú alternatívu v boji proti týmto krv cicajúcim parazitom. Téma nás zaujala hlavne z globálneho hľadiska – choroby, ako je napríklad lymská borelióza, smrteľná babezióza psov alebo tularémia sú závažným celosvetovým problémov. Ďalším faktorom je klesajúci účinok klasických repelentov na trhu, a to vďaka narastajúcej rezistencii kliešťov. A napokon hlavným dôvodom sú syntetické látky ako je DEET, icaridin či permetrín, ktoré sú súčasťou repelentov a škodia zdraviu a aj životnému prostrediu.

M. H.: K akým záverom ste ako mladí bádatelia dospeli a ako poslúžia vaše zistenia bežnej praxi?

MIRIAM A SAMUEL: V našom projekte sme zistili, že prírodné silice ako fenikel, muškátový orech, či aníz majú až štyrikrát vyšší repelentný účinok ako samotné repelenty proti Dermacentorom. Fenikel a muškátový orech mali aj trikrát vyšší repelentný účinok v rôznych časových rozptyloch, ako 3, 6 a 12 hodín. Na Haemaphysalisov zaberal hlavne muškátový orech. Porovnateľné účinné boli silice zo zázvoru a bergamotu. Okrem vyššej repelencie majú tieto prírodné alternatívy aj finančné benefity – cena komerčného repelentu je zhruba 6,00 € a jedna z našich alternatív by stála len približne 1,70 €.

Miriam Tereza Feretová a Samuel Smoter pri prezentačnom stánku na súťaži Intel ISEF 2017

M. H.: Prečo si myslíte, že práve Váš projekt zaujal medzinárodnú porotu? Chcelo to niečo špeciálne?

MIRIAM A SAMUEL: Zaujať takú vysokoodbornú porotu na takej veľkej súťaži je naozaj náročné. Keď sme si prešli projekty v našej kategórií, bolo nám jasné, že súťažíme s naozaj skvelými prácami mladých vedcov a boli sme si teda vedomí aj veľkej konkurencie projektov na vysokej úrovni. Povedali sme si, že zo seba dáme maximum. Porota sa na projekt pozrie z odbornej stránky – teda samotná práca ako celok a ďalšia časť, ktorý zaváži, je samotná prezentácia. Projekt im musíte, ako sa hovorí, ´predať.´ Po obhajobe práce nasleduje diskusia, čo bola vždy moja obľúbená časť, pretože sa tam s porotcom vždy dalo skvele debatovať o našej téme. Porotca vám dá niekoľko otázok – možno trochu z teórie na začiatok, aby zistil, či sa téme rozumiete a potom prídu otázky k metodike, použitým materiálom, alebo k spracovaniu výsledkov či štatistike. Teda aby si overil všetky postupy a zistil vaše kroky vo výskume.

Miriam Tereza Feretová a Samuel Smoter s ďalšími účastníkmi súťaže Intel ISEF 2017

M. H.: Aký je to pocit, keď Vás takto medzinárodne ocenia a vy sa na Slovensko vrátite ako víťazi?

MIRIAM A SAMUEL: Je to niečo neuveriteľné. Každú cenu, ako aj samotný postup z minuloročného AMAVET-u Festivalu vedy a techniky, si nesmierne vážime. A keď v jeden večer prišla cena od CASTu (China Association for Youth and Science) a na druhý deň hneď 2. miesto, bol to nesmierne úžasný pocit. Celý výskum robíme hlavne pre to, aby sme žili v lepšom trvalo udržateľnom svete. A keď prišiel postup a 2 ceny na najprestížnejšej celosvetovej súťaži mladých vedcov, tak nás to ešte viac motivuje a posúva vpred.

M. H.: Aké máte plány do budúcna – najmä tie vedecké? Dodal vám aj tento úspech motiváciu bádať ďalej?

MIRIAM A SAMUEL: Samozrejme, chceme vo výskume naďalej pokračovať a prísť na nové metódy a alternatívy v oblasti vytvárania biorepelentov. Motivácia je to naozaj veľká a sme skutočne radi, že sme mohli prezentovať náš projekt a zároveň reprezentovať našu krásnu krajinu, AMAVET a školu. Zároveň by sme sa týmto chceli poďakovať našej pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej za to, že nás vedie k takýmto projektom.

M. H.: V mene redakcie blahoželám k úspechu

 Viac o súťaži môžete vidieť vo videu, ktoré pripravil Samuel

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: z archívu Miriam Feretovej a Samuela Smotera

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky