Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodný úspech slovenského vedca Róberta Mistríka

Marta Bartošovičová

Dr. Ing. Róbert Mistrík

Spoluautorom novej metódy vyhľadávania chemických látok cez Google je slovenský vedec Dr. Ing. Róbert Mistrík, ako člen medzinárodného tímu vedcov. Výsledky publikovali v jednom z najprestížnejších vedeckých časopisov sveta Nature Biotechnology.

Každá chemická látka má svoje špecifiká, na základe ktorých je možné určiť, o akú konkrétnu látku ide. Jedným z nich je aj tzv. hmotnostné spektrum, ktoré je pre každú látku jedinečné. „Je to akýsi odtlačok prsta, ktorý možno porovnávať s existujúcou databázou spektier a tým zisťovať totožnosť neznámych látok, podobne ako kriminalisti identifikujú podozrivých,“ vysvetľuje slovenský člen medzinárodného vedeckého tímu.

Veľmi zjednodušene povedané, princíp spočíva v tom, že ak človek pozná iba jednu charakteristiku danej látky (hmotnostné spektrum) a potrebuje zistiť o akú látku ide, tak vďaka tejto metóde zadá hmotnostné spektrum do Google, ktorý v databáze k tomuto spektru priradí chemickú látku.

Nová metóda sa dá aplikovať v rôznych oblastiach 

Odborníci môžu s touto unikátnou metódou pracovať pri výskume biomarkerov alebo pri hľadaní nových liečiv z rastlín. Veľkou pomôckou je aj pri identifikácii toxických látok v potravinách alebo v životnom prostredí. Budúcnosť, v ktorej bude možné prostredníctvom miniatúrnych hmotnostných spektrometrov monitorovať našu krv alebo potravu a okamžite cez internet získavať výsledky o látkach v nich, sa možno vďaka tejto metóde čoskoro stane skutočnosťou.

HighChem_Databáza hmotnostných spektier

Tento vedecký počin pritiahol pozornosť jedného z najprestížnejších vedeckých časopisov sveta – Nature Biotechnology, ktorý je tretím najvýznamnejším svetovým periodikom vo vedeckej oblasti. Je to významný úspech slovenskej vedy, keďže za posledných 14 rokov sa iba raz objavil medzi autormi tohto časopisu vedec zo slovenskej inštitúcie.

„Pre vedcov je veľká pocta, ak sú výsledky ich práce publikované v takom dôležitom žurnále. Nezriedka sa to podarí iba raz za život. Je to malé zadosťučinenie za dekády tvrdej práce,“ povedal Róbert Mistrík. Zároveň dodal, že analyzovanie látok naberá v mnohých oblastiach vedy na dôležitosti. „Poznanie biologických systémov, ktorých chemické látky sú súčasťou, sa ukazuje ako nevyhnutný predpoklad pochopenia rôznych chorôb a následného hľadania liečby.“

Časopis Nature Biotechnology je spomedzi viac ako 11 000 vedeckých žurnálov svetovou špičkou v odbornej literatúre. Má tretí najvyšší impakt faktor (43.1), čo je vo vedeckom svete jedným z hlavných merateľných kritérií kvality výskumu. V poslednom roku dokonca predbehol aj známe vedecké časopisy ako Nature (38.1), Science (34.6)Cell (28.1). Článok publikovaný v časopise Nature Biotechnology nájdete tu: http://www.nature.com/nbt/journal/v34/n11/full/nbt.3689.html

Dr. Ing. Róbert Mistrík (1966) pochádza z Banskej Bystrice. Študoval na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej, odbor analytická chémia. Titul inžiniera obhájil v roku 1991. V tom istom roku bol prijatý na doktorandské štúdium na Univerzite Viedeň. V roku 1994 obhájil dizertačnú prácu na Chemickej fakulte Univerzity Viedeň. Rozpracoval v nej grafovo teoretické a klasifikačné metódy interpretácie hmotnostných spektier, ktoré sa neskôr stali nosným programom jeho podnikania.

V roku 1995 vycestoval do USA, kde získal miesto hosťujúceho vedca na Národnom inštitúte štandardov a technológií (NIST), Gaithersburg, MD. Tam viac ako dva roky vyvíjal matematické metódy pre hmotnostnú spektrometriu. Po návrate na Slovensko v roku 1998 založil firmu HighChem, zaoberajúcu sa vedeckým výskumom a vývojom softvérových aplikácií v oblasti hmotnostnej spektrometrie, biochémie, farmácie a metabolomike. Podieľal sa na viacerých vedeckých projektoch. V medzinárodnom konzorciu METAcancer, zameraného na hľadanie biomarkerov rakoviny prsníka, bol zvolený za člena vedeckej riadiacej komisie. V roku 2007 mu bol v USA priznaný patent na identifikáciu látok, ktorý je základom pre hľadanie nových diagnostických markerov zákerných chorôb.

V roku 2009 sa stal laureátom vedeckej ceny Hlava roka, za najvýznamnejšiu inováciu. V roku 2012 bol zvolený do Board of Directors medzinárodnej Metabolomickej spoločnosti. Výsledky vedeckej práce pravidelne prezentuje v odborných časopisoch a na medzinárodných sympóziách.

 

Z podkladov spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu Dr. Ing. Róberta Mistríka

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky