Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Antibakteriálny účinok esenciálnych olejov

VEDA NA DOSAH

S. aureus vo svetelnom mikroskope

Patogén, schopný vyvolať hnisavé ochorenia kože a adnexov, to je Staphylococcus aureus. Tomuto druhu mikroorganizmov sa darí neustále si rozvíjať rezistenciu na antibiotiká. Avšak, črtá sa možnosť využiť ponuku prírody, esenciálne oleje s antibakteriálnym účinkom v oblasti medicíny. Konštatujú to Silvia Porubčanová a RNDr. Libuša Lengyelová, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vo svojom príspevku Antibakteriálny účinok esenciálnych olejov Tea Tree a Ravintsara na Staphylococcus aureus.

Cieľom ich práce bolo najprv vypracovať metodiku vhodnú na zisťovanie baktericídneho efektu esenciálneho oleja Tea Tree (čajovník austrálsky, Melaleuca alternifolia) a Ravintsara (gáfrovník lekársky s cineolom, Cinnamomum camphora) na baktérie a neskôr použiť túto metodiku na detekciu baktericídneho pôsobenia vybraných olejov na kmene MSSA (S. aureus citlivý na methicilin) a MRSA (S. aureus rezistentný na methicilin). „Výsledky pôsobenia testovaných esenciálnych olejov na baktérie S. aureus sme zaznamenali do tabuliek a grafov, na vyhodnotenie sme použili štatistickú metódu t-testu. Sledovali a porovnávali sme teda antibakteriálny efekt čajovníka na dve skupiny pôvodcov nozokomiálnych infekcií (MSSA a MRSA). Na základe spracovania údajov sme zistili, že čajovník má štatisticky významne baktericídnejšie účinky na kmene MRSA ako na MSSA. Čo sa týka oleja Ravintsara, ten nemal preukázateľný antibakteriálny efekt ani na kmene MSSA, ani na MRSA. Nakoniec sme porovnali antibakteriálny účinok vybraných esenciálnych olejov medzi sebou a výsledky našich experimentov ukazujú, že oveľa účinnejší na S. aureus je Tea Tree ako Ravintsara.“

Autorky príspevku sa zapojili do jubilejného X. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2018, ktorú organizuje občianske združenie Preveda. Mladí výskumní pracovníci tak majú šancu prezentovať svoju prácu a výsledky. 

Silvia Porubčanová a RNDr. Libuša Lengyelová, PhD. vo svojej práci vysvetľujú, že bakteriálna rezistencia je schopnosť baktérií (mikroorganizmov) odolávať účinku antibakteriálnych látok, pričom s rýchlym rozvojom širokého spektra antibiotík neustále stúpa (napr. S. aureus). „Celosvetovo sa považuje za vážnu hrozbu pre liečbu život ohrozujúcich infekcií.“

Pyodermie – s. aureus ako pôvodca ochoreníS. aureus je podľa odborníčok patogén, schopný vyvolať hnisavé ochorenia kože a adnexov – pyodermie. „Krvnou cestou diseminuje do vnútorných orgánov (abscesy). Je príčinou stafylokokovej endokarditídy, zápalov dýchacích ciest, pneumónie, infekcií očí a závažnej sepsy a tiež hlavným pôvodcom nozokomiálnych infekcií (hlavne kmene MRSA). Faktom tiež je, že S. aureus je citlivý na niektoré esenciálne oleje.“

V rámci svojho výskumu odborníčky preverovali účinok esenciálneho oleja Tea Tree – Melaleuca alternifolia (čajovník austrálsky). Ide o jeden z najpoužívanejších a najpreskúmanejších esenciálnych olejov, ktorý má silné antiseptické vlastnosti. Odporúča sa na liečbu rán, akné, bakteriálnych infekcií (stafylokokových i MRSA kmeňov), infekcií dýchacích ciest, oparu, kiahní, ekzémov.

Predmetom výskumu bol tiež esenciálny olej Ravintsara – Silica gáfrovníka lekárskeho s cineolom (Cinnamomum camphora). Ravintsara je empiricky známa pre svoje protivírusové a imunostimulačné vlastnosti. Používa sa hlavne na boj s ochoreniami dýchacích ciest, má protizápalové vlastnosti, je účinná pri čistení dutín, dokáže znížiť riziko infekcie pri oslabenom pacientovi. „V našej práci sme zisťovali jeho antibakteriálny vplyv voči nozokomiálnym patogénom S. aureus.“

S. aureus na krvnom agareVýsledky ich práce ukazujú preukázateľnú elimináciu S. aureus s použitím esenciálneho oleja Tea Tree. Odborníčky v závere konštatovali, že Tea Tree pôsobí preukázateľne antibakteriálne na S. aureus a pri porovnaní účinku čajovníka na kmene MSSA a MRSA zistili, že čajovník má štatisticky významne baktericídnejšie účinky na kmene MRSA ako na MSSA. Oproti tomu Ravintsara, testovaný esenciálny olej likviduje štatisticky významne lepšie MSSA kmene ako MRSA. „Použitie esenciálnych olejov s antibakteriálnym účinkom sa javí ako účinná alternatíva liečby skorých štádií ochorení, aby sa eliminovalo stále častejšie podávanie širokospektrálnych antibiotík, ktoré vedie k rezistencii a tiež by sa predišlo nežiaducim účinkom antibiotík.“

Autorky príspevku Silvia Porubčanová a RNDr. Libuša Lengyelová, PhD. majú šancu v rámci slávnostného vyhodnotenia konferencie prezentovať svoju prácu prostredníctvom krátkej prednášky. Celkovo bude k dispozícii osem prednášok (10 min. + 5). 

Prihlásiť je možné práce vo vybraných oboroch chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia, biotechnológia a potravinárska technológia, analytická chémia, organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia, environmentalistika, ale aj biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika či biometria.

 

Zdroj informácií a fotografií: https://www.preveda.sk/user/id=1960/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky