PODCAST SAV: Najdôležitejšia je v onkologickom výskume prevencia

22. nov. 2020 • Biologické vedy

PODCAST SAV: Najdôležitejšia je v onkologickom výskume prevencia

V najnovšom diele Vedeckého podcastu SAV sa Lucia Molnár Satinská rozprávala so Svetlanou Miklíkovou z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV).  

Svetlana Miklíková sa tento rok dostala medzi laureátov Eset Science Award v kategórii výnimočný mladý vedec do 35 rokov a vyhrala súťaž L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede.

„Sen stať sa vedcom skrsol u mňa už na základnej škole. Veľa vedcov hovorí o tom, že mali zanieteného učiteľa. Pre mňa to bola učiteľka biológie. Inšpirovala ma k láske k biológii, čiže už vtedy som vedela, že chcem ísť buď na prírodovedeckú, alebo lekársku fakultu.“ vysvetlila Svetlana Miklíková.

Vo svojom výskume sa venuje analyzovaniu nádorového mikroprostredia spolu so svojimi kolegami z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV.

„Pod týmto pojmom si my predstavujeme mezenchymálne stromové bunky. To sú bunky, ktoré sa nachádzajú v tukovom tkanive prsníka. Spolupracujeme aj s lekármi. Z tuku identifikujeme mezenchymálne stromové bunky, nanesieme ich na Petriho misky spolu s prsníkovými nádorovými bunkami a skúmame, akým spôsobom sa navzájom ovplyvňujú – či je zdravé tukové tkanivo iné ako to, ktoré sa nachádza v prítomnosti nádoru,“ vysvetlila Miklíková.

Vedecké podcasty SAV sú dostupné aj na platforme Podbean a cez aplikácie na streamovanie hudby, napríklad Spotify či Apple podcasts.

Svetlana Miklíková sa narodila v Plaveckom Podhradí. Študovala na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Svoje doktorandské štúdium robila na Lekárskej fakulte UK - odbor onkológia. Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV bola jej externá vzdelávacia inštitúcia pre PhD. štúdium. V tomto ústave pracuje dodnes. Aktuálne je zapojená do veľkého európskeho projektu, ktorého cieľom je vyvinúť novú kombináciu epigentických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielenou proti nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka. Absolvovala 3-mesačný zahraničný pobyt v rámci PhD. štúdia v Olomouci. V roku 2016 získala za svoju dizertačnú prácu prvé miesto v celoslovenskej Súťaži mladých onkológov, ktorú organizuje Nadácia Výskum Rakoviny.

Monika Tináková

Foto: Csaba Molnár a archív S. Miklíkovej

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark_11/2020
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vývoj nového lieku môže trvať aj 10 rokov.
Zistite viac