Nové integrované prístupy pre výskum biomedicínskych účinkov pulzných elektrických polí

27. feb. 2019 • Fyzikálne vedy

Nové integrované prístupy pre výskum biomedicínskych účinkov pulzných elektrických polí

Intenzívne pulzné elektrické polia už majú využitie a veľký potenciál pre nové aplikácie v biomedicíne a potravinárskom priemysle. „Avšak mechanické detaily pôsobenia impulzných elektrických polí na plazmatickú membránu a špeciálne na intracelulárnej úrovni nie sú stále jasné,“ pripomína Mgr. Michal Teplan, PhD. z Ústavu merania, Slovenská akadémia vied, Bratislava, zodpovedný riešiteľ projektu Nové integrované prístupy pre výskum biomedicínskych účinkov pulzných elektrických polí (Novel integrated approaches for research of biomedical effects of pulsed electric fields.)

Tento projekt sa podľa neho zameriava na teoretickú a experimentálnu charakterizáciu účinkov impulzných elektrických polí od úrovne subcelulárnych biomolekulárnych štruktúr po bunkovú úroveň. „Našim cieľom je vyvinúť a aplikovať prístupy založené na impedančnej spektroskopii a chemiluminiscenčnej detekcii, čo nám umožní preskúmať najvýznamnejšie biologické účinky pulzných elektrických polí v reálnom čase, neinvazívne a bezznačkovo. Hlavnou technologickou novinkou bude integrácia týchto monitorovacích nástrojov do automatickej programovateľnej experimentálnej platformy. Výsledky projektu poskytnú nové metódy výskumu účinkov elektromagnetických polí na živé bunky a priblížia lekárske aplikácie bližšie k realite.“

Ako vysvetlil Mgr. Michal Teplan, PhD., na bratislavskom pracovisku sa zaoberajú budovaním komplexnej experimentálnej platformy slúžiacej na meranie vplyvu slabých nízkofrekvenčných magnetických polí na biologické vzorky. „Riešime optimalizáciu meracích metód, ako aj rôzne aspekty automatizovanej procedúry monitoringu viacerých fyzikálnych veličín a výstupov. Analyzujeme tiež možnosti výskytu rezonancií elektromagnetických polí v biologických systémoch.“ 

Táto spolupráca prebieha s Ústavom fotoniky a rádioelektroniky Akadémie vied ČR, vedeným Dr. Michalom Cifrom. „Na ich pražskom pracovisku meriame v tmavých komorách veľmi slabé svetlo vyžarované zo vzoriek kvasiniek. Uskutočnili sme meranie okamžitého vplyvu striedavého magnetického poľa s rôznou frekvenciou na množstvo takejto ultraslabej emisie fotónov emitovaných bunkami kvasiniek vo vodnom roztoku. Očakávame, že výstupy projektu poskytnú nástroje a odkryjú nové perspektívy pre výskum užitočných efektov NF EM polí a ich biomedicínskych a biotechnologických aplikácií,“ poznamenal Mgr. Michal Teplan, PhD.

Projekt má realizačné obdobie 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

 

Odborný garant textu: Mgr. Michal Teplan, PhD. z Ústavu merania, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NPC VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /geralt/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vírusy k svojmu rozmnožovaniu potrebujú živú bunku ako hostiteľa.
Zistite viac