Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska 11 (prednášková sála)

8 septembra, 2022