Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova1

14 februára, 2023