Medzinárodný projekt CERIecon

25. sep. 2017 • Iný

Medzinárodný projekt CERIecon

Máte výborný inovatívny podnikateľský nápad, ale neviete ako ho ďalej rozvíjať? Rozbiehate svoj start-up? Je tu pre vás nový medzinárodný program Playpark Bratislava, ktorý zastrešuje Slovenská technická univerzita v Bratislave v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) v spolupráci so Slovak Business Agency a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava. Tento program podporuje študentov, absolventov vysokých škôl a začínajúcich podnikateľov s inovatívnym nápadom. Získate tak všetky potrebné zručnosti pre rozvoj svojho biznisu a možnosť prezentovať svoj nápad pred medzinárodnou porotou.  

Podpora inovatívnych nápadov sa deje v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network), ktorý spája 14 partnerov a 7 krajín z regiónu Strednej Európy.

„Zmena je stále potrebná na to, aby mestá a regióny v strednej Európe lepšie pracovali a lepšie sa v nich žilo. Odvážni mladí podnikatelia (začínajúci podnikatelia a mladí malí a strední podnikatelia) s vynikajúcimi nápadmi by mohli významne prispieť k tejto zmene. Ale nemôžu. Faktory, ako je nedostatok podnikateľskej kultúry a myslenia, ktoré vedú k obmedzenému záujmu o podnikanie, brzdia ich úsilie. Okrem toho existuje nedostatočná odborná príprava na zlepšenie ich zručností a podnikateľských kompetencií a inovácia je vo všeobecnosti brzdená pretrvávajúcimi účinkami historického rozdelenia medzi východom a západom a nedávnou hospodárskou krízou prostredníctvom nedostatočných investícií do výskumu a vývoja,“ píše sa v popise projektu CERIecon.

Práve Playpark je miestom pre zvyšovanie zručností začínajúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií. Okrem Slovenska je do projektu zapojených ďalších 6 regiónov EÚ z Českej republiky, Chorvátska, Nemecka, Poľska, Rakúska a Talianska. V rámci Slovenska je Playpark lokalizovaný v hlavnom meste Bratislava. Prostredníctvom uceleného balíka stratégií, akčných plánov, pilotných akcií, tréningov a nástrojov umožňuje vytvorenie inovatívneho spôsobu inšpirácie, tréningu a podpory začínajúcich podnikateľov v regióne Strednej Európy.

Program je určený pre študentov stredných a vysokých škôl, absolventov vysokých škôl a začínajúcich podnikateľov (0 – 5 rokov existencie) s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Je dôležité tiež spomenúť, že jednou z priorít projektu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

projekt CERIecon

V 6 mesačnej perióde Playpark Bratislava poskytuje bezplatne dvanástim vybraným účastníkom miesto v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) počas pol roka, tiež 7 praktických workshopov podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ, ale aj 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v zahraničí, a v neposlednom rade osobné poradenstvo pre ďalší rozvoj podnikania či účasť na medzinárodnom Playpark pitching finals.

Úlohou úspešného uchádzača je napísať podnikateľský plán, ktorý spolu s pitch videom a účasťou na lokálnej súťaži podnikateľských nápadov, prípadne účasťou na Playpark pitching finals v Stuttgarte, bude hlavným výstupom absolvovanej tréningovej periódy.  

Aktivity projektu majú prispieť k budovaniu podnikateľskej kultúry v meste Bratislava a k zvýšeniu motivácie mladých ľudí začať podnikať. Na mieru šitá podpora a vzdelávanie poskytované v rámci Playparku umožní rozvoj ich podnikateľských zručností a kompetencií. Navyše, nadnárodná sieť, spájajúca jednotlivé regionálne ekosystémy, poskytne začínajúcim podnikateľom príležitosti na rozvoj v medzinárodnom podnikateľskom prostredí, vzájomnú výmenu skúseností a know-how.

Spoločnou črtou všetkých Playparkov rozvíjaných v rámci projektu CERIecon je zameranie sa na oblasti stratégií regionálnej špecializácie (RIS3) ako hlavného zdroja inovácií. Počas 36 mesiacov realizácie (jún 2016 – máj 2019) projekt CERIecon vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prispeje k zvyšovaniu inovatívnosti v regiónoch Strednej Európy a vďaka zameraniu na ekonomický i sociálny rozmer aj k ich premene na lepšie miesta pre život a prácu.

Autori projektu očakávajú, že do polovice roku 2019 projekt CERIecon zmení spôsob, akým sa podnikatelia inšpirovali, vzdelávali a podporovali prostredníctvom rozvoja a implementácie nových komplexných regionálnych inovačných ekosystémov (nazývaných Playparks) a nadnárodnej inovačnej ekosystémovej siete, určenej na podporu hospodárskych a sociálnych inovácií pre väčšinu stredoeurópskych členských štátov.

Každý záujemca o účasť v programe Playpark Bratislava sa mohol registrovať prostredníctvom elektronickej žiadosti najneskôr do 24. 9. 2017. Výberová komisia do 28. 9. 2017 určí 12 účastníkov 1. tréningovej periódy (september 2017 – február 2018).

Viac o projekte CERIecon je uvedených na webových stránkach:

 

Spracovala: Slávka Cigáňová Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto: INTERREG CENTRAL

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Baktérie sú pôvodcovia až približne dvoch tretín alimentárnych ochorení.
Zistite viac