Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vyskúšajte si prácu profesionálneho prekladateľa na 12. ročníku prekladateľskej súťaže

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Juvenes Translatores - Register now

Ak vás bavia jazyky, vyskúšajte si svoje prekladateľské zručnosti v 12. ročníku každoročnej európskej súťaže Juvenes Translatores – súťaže pre najlepších mladých prekladateľov v Európskej únii. Keďže rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva, nosnou témou textov na preklad bude práve kultúrne dedičstvo.

Súťažiaci majú na výber 552 možných jazykových kombinácií z 24 úradných jazykov EÚ. Minulý rok žiaci využili 144 jazykových kombinácií, medzi ktorými sa objavili aj preklady z poľštiny do fínčiny či z češtiny do gréčtiny.

Stredné školy, ktoré sa chcú zapojiť, čaká dvojfázová registrácia. Prvým krokom je registrácia na stránke http://ec.europa.eu/translatores. Prihlasovanie potrvá do 20. októbra 2018 do poludnia. Prihlášky sú k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Európska komisia potom náhodným výberom vyberie spolu 751 škôl, ktoré budú môcť prihlásiť dvoch až piatich súťažiacich. Mladí prekladatelia by mali byť narodení v roku 2001, ich národnosť však nehrá žiadnu úlohu.

Súťaž sa uskutoční 22. novembra a bude prebiehať v rovnakom čase vo všetkých vybraných školách. Mená víťazov (jedného za každú krajinu) budú oznámené začiatkom februára budúceho roku a na jar budú víťazi pozvaní do Bruselu na slávnostné odovzdávanie cien. Počas svojej návštevy Bruselu sa budú môcť stretnúť s profesionálnymi prekladateľmi Európskej komisie, ktorí hodnotili ich preklady, a porozprávať sa s nimi o tom, aké to je pracovať s jazykmi.

Z histórie

GR Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“) každoročne už od roku 2007. Jej cieľom je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom. Do súťaže sa môžu zapojiť 17-roční žiaci stredných škôl. Súťaž bola pre niektorých účastníkov inšpiráciou a povzbudením k tomu, aby pokračovali v štúdiu jazykov na vysokej škole a aby sa z nich stali profesionálni prekladatelia. Súťaž zároveň vyzdvihuje bohatú jazykovú rozmanitosť Európy.

Juvenes Translatores 2017

Juvenes Translatores 2017

Prečo sa koná súťaž Juvenes Translatores?

Ak chcú Európania naplniť heslo EÚ „zjednotení v rozmanitosti“, musia ovládať aj cudzie jazyky. Z dlhodobého hľadiska štúdium jazykov zbližuje ľudí a umožňuje im lepšie porozumieť iným kultúram. Na druhej strane uľahčuje mladým ľuďom študovať a pracovať v rámci Európy.

Štúdie ukazujú, že dopyt po preklade a prekladateľoch v Európe neustále rastie. Študenti cudzích jazykov by na to mali byť pripravení! Súťaž Juvenes Translatores zvyšuje povedomie o dôležitosti prekladateľských zručností a o tom, že je potrebné prehodnotiť význam prekladu ako prostriedku „mediácie“ medzi jazykmi v kontexte jazykového vzdelávania.

Ako sa pripraviť

Prekladatelia na rozdiel od tlmočníkov pracujú s písaným textom. Najlepšie výsledky v podobe prirodzene znejúceho a plynulého textu dosahujú tí, ktorí prekladajú z cudzieho jazyka do jazyka, ktorý ovládajú najlepšie (zvyčajne, nie však nevyhnutne, do materinského jazyka). Ale čo presne preklad vyžaduje?

Otázka, ktorú si musia dať všetci prekladatelia, je: „Ako docielim, aby čitateľ text pochopil?“ Dobrý preklad by mal mať na čitateľa rovnaký účinok ako pôvodný text. Ak vás originál rozosmial alebo podnietil vašu zvedavosť, preklad by mal urobiť to isté. To znamená, že prekladateľ musí porozumieť textu lepšie ako len na úrovni jednotlivých slov, gramatiky a štruktúry. Musí plne uchopiť základné posolstvo autora. Dobrí prekladatelia majú cit pre kontext, štýl a jemné významové odtiene.

Prispôsobenie textu

Každý jazyk má korene vo svojom osobitnom kultúrnom, spoločenskom a zemepisnom prostredí. Preto musia prekladatelia niekedy vymyslieť nové slová pre termíny, ktoré nemajú rovnocenný výraz v ich vlastnom jazyku. Navyše texty, ktoré sú veľmi špecifické pre konkrétnu kultúru, sa musia prispôsobiť, aby boli zrozumiteľné pre ľudí z inej kultúry alebo zemepisnej oblasti. Tomuto sa hovorí lokalizácia.

Používajte živý jazyk

Slová a výrazy sa rýchlo menia. Nové myšlienky a objavy, ako aj používanie existujúcich výrazov v novom význame nútia prekladateľov vytvárať nové spôsoby vyjadrovania týchto pojmov vo svojom jazyku. Je to jeden z najnáročnejších a najfascinujúcejších aspektov prekladu.Vyhľadanie významu slova v slovníku predstavuje len prvý krok prekladu. Kontext, v ktorom je slovo použité, môže ovplyvniť výber iného výrazu ako toho, ktorý navrhuje slovník.

Vyskúšajte si to. Chceme vám umožniť, aby ste spoznali prácu profesionálneho prekladateľa. Pri hodnotení vášho prekladu sa budeme sústrediť na:

  • presnosť vášho prekladu,
  • vašu schopnosť správne narábať s pojmami,
  • vašu schopnosť písať plynule vo zvolenom jazyku, čiže celkovú čitateľnosť vášho prekladu,
  • tvorivosť vašich prekladateľských riešení.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Internetová stránka Juvenes Translatores

Ďalšie informácie:

Súťažné texty z predchádzajúcich ročníkov

Internetová stránka Juvenes Translatores

Fotografie zo slávnostného odovzdania cien Juvenes Translatores 2017

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky